Mahmoud Abbas undertecknar Romstadgan – Israel hotar med sanktioner

Den 31 december undertecknade den palestinske presidenten Mahmoud Abbas Romstadgan för ICC, internationella brottmålsdomstolen. Undertecknandet som skedde i Ramallah på Västbanken i samband med att Fatah-rörelsen firade 50-årsjubileum ses av New York Times korrespondent som ”öppnandet av en ny front i Mellanösternkonflikten”.

Palestinska myndigheten, som år 2012 fick observatörsstatus i FN, tog på onsdagen nya steg i strävan efter att erkännas som en stat. Vid sidan av Romstadgan anslöt sig också Palestina till ett antal andra avtal och konventioner, bland annat förbud mot klustervapen, kärnvapenspridning och bekämpande av organiserad brottslighet. Mahmoud Abbas försöker nu stärka Palestinas internationella ställning men den 30 december misslyckades han att få stöd för en resolution i FN:s säkerhetsråd med krav på att den israeliska ockupationen ska upphöra år 2017.

Endast åtta av säkerhetsrådets 15 medlemmar röstade för medan USA och Australien röstade emot. Fem medlemmar; Storbritannien, Litauen, Nigeria, Sydkorea och Rwanda lade ned sina röster. För att en resolution ska antas krävs nio ja-röster. Enligt den israeliska tidningen Haaretz hade USA utövat påtryckningar på flera länder, däribland Nigeria, för att få dem att lägga ned sin röst.

Denna gång var det bara Ryssland, Kina, Frankrike, Jordanien, Tchad, Luxemburg, Argentina och Chile som röstade för. Resolutioner som antas och som kritiserar Israel brukar dock stoppas av att USA kan använda sin vetorätt. Omröstningen ses som ett nederlag för palestinska strävanden att få fullt erkännande som stat.

– Vi utsätts för aggression mot vår mark och vårt land och nu har säkerhetsrådet sagt nej till oss – vart ska vi vända oss, sade Mahmoud Abbas enligt New York Times när han undertecknade Romstadgan. Vi vill därför vända oss till ICC.

Om ICC accepterar Palestinska myndigheten som medlemsstat i ICC kan israeler som misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten och grova krigsförbrytelser ställas inför rätta i Haag om brotten har begåtts på ockuperat palestinskt område. Reaktionen från Israel och USA mot Mahmoud Abbas beslut var fördömande.

– Detta är kontraproduktivt, sade Jeff Rathke, språkrör vid USA:s utrikesdepartement. Det innebär en upptrappning som inte kommer att hjälpa palestinierna att uppnå sina mål.

Israel hotade med att vidta svarsåtgärder och Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, beskrev det som en ensidig aggressiv handling.

– Det är den Palestinska myndigheten – som är en enhetsregering med Hamas, en öppet erkänd terroristorganisation som i likhet med Islamiska staten, begår krigsförbrytelser – som behöver bekymra sig om ICC i Haag, sade han i ett uttalande.

Benjamin Netanyahu lovade att skydda israeliska soldater från ICC. 122 stater har nu anslutit sig till ICC men Israel, USA, Ryssland, Kina och Iran är några av de länder som står utanför.

Mahmoud Abbas sade enligt New York Times att anslutningen till ICC också innebär att palestinier kan ställas inför rätta i Haag.

– Det råder ingen tvekan om att det kommer bli sanktioner från Israel och USA, sade Khalil Shikaki, chef för Palestinian Center for Policy and Survey Research i Ramallah, till New York Times. Dessa sanktioner kommer gradvis bli mer och mer omfattande och kan mycket väl bli slutet för Palestinska myndigheten.

Ulf B Andersson

Amnestys grupp för internationella straffrättsliga frågor

Läs också Following Palestine’s approval as non state party to the Rome Statute: Amnesty International urges it to take the next crucial step and ratify (Amnesty International 10 december 2014)

Ulf B Andersson
Amnesty Press