Bangladesh: Student stängs av för att hon är rohingyer

Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerad i AmnestyPress #3/2019

Rohima Akter Khushi är en 20-årig juridikstudent vid det privata universitetet Cox’s Bazar International University i Bangladesh. I en video från en internationell nyhetsbyrå lyfts hon fram som en av få unga kvinnor bland rohingyer som har lyckats nå en högre utbildning. Rohima Akter Khushis familj flydde från Burma (Myanmar) på 1990-talet och hon är född och uppväxt i Cox’s Bazar. Universitet har nu beslutat stänga av henne då hon är rohingyer.

Skriv till
Kazi Shahidullah
University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Plot# E-18/A
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207, Bangladesh

E-post:chairman@ugc.gov.bd

Honourable Chairman Shahidullah,

I am deeply concerned about the decision by Cox’s Bazar International University to prevent Rohima Akter Khushi from pursuing her education solely because she is a Rohingya refugee. Born and schooled in Bangladesh, Rohima Akter Khushi is one of very few women from her community who has braved all odds to pursue education.

Denying someone’s right to education on the basis of their identity is discriminatory.

I urge you and the Bangladesh government to:
Immediately end the suspension and allow Rohima Akter Khushi to complete her higher education.
Respect and promote academic freedom and the right to education for all, as enshrined in the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Jag är djupt bekymrad över att Cox’s Bazar International University har beslutat att förhindra att Rohima Akter Khushi kan fullfölja sin utbildning enbart av det skälet att hon är rohingyer. Hon är född och har gått i skola i Bangladesh och Rohima Akter Khushi är en av mycket få kvinnor från sin grupp som modigt mot alla odds har fortsatt sin utbildning.

Att förneka någon rätt till utbildning på grund av deras identitet är diskriminering.

Jag ber er och regeringen i Bangladesh:
att omedelbart upphäva avstängningen av Rohima Akter Khushi och låta henne fullfölja sin utbildning.
Respektera och främja akademisk frihet och rätten till utbildning, i enlighet med Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Fotnot: En något kortare version publiceras också i Amnesty Press nummer 3/2019.

UA 118/19

Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerad i AmnestyPress #3/2019