Eritrea, Bangladesh, Vietnam

Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerade i AmnestyPress #3/2019

Eritrea: 18 år i fängelse utan rättegång

Den 23 september var det 18 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Dawit Isaak arbetade för Setit, Eritreas första oberoende tidning sedan landet blev självständigt 1993. Gripandet skedde efter att tidningen hade publicerat ett brev som kritiserade president Isaias Afewerki.

I september 2001 greps också elva politiker, som undertecknat brevet, och 16 andra journalister. Amnesty betraktar alla som samvetsfångar, fängslade enbart för att ha använt sin rätt till yttrandefrihet.

Skriv till
President Isaias Afewerki
Office of the President
PO Box 257
Asmara
Eritrea

Your Excellency,
In September 2001, the Swedish-Eritrean journalist Dawit Isaak was detained along with other journalists. Since then he has been imprisoned without formal charges or trial, in contrast with internationally adopted standards on human rights.
I call for the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience detained for their peaceful exercise of their freedom of expression, opinion, association, religion or belief, as well as their peaceful opposition to the government.

Finally, I urge Your Excellency to immediately reveal the whereabouts and fate of all prisoners, and ensure that they are granted access to their families and lawyers, protected from ill-treatment, and provided with necessary medical care.

Yours respectfully,

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

I september 2001 greps den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak tillsammans med andra journalister. Sedan dess har han hållits fängslad utan att åtalas vilket strider mot internationell standard för mänskliga rättigheter.
Jag uppmanar till omedelbar och villkorslös frigivning av alla samvetsfångar som har fängslats för fredligt utnyttjande av sin rätt till yttrandefrihet, opinionsfrihet, föreningsfrihet, religion eller annan övertygelse liksom fredlig opposition mot regeringen.
Till sist uppmanar jag er att omedelbart redovisa var fångarna finns och vad som har hänt dem och säkerställa att de får träffa familjer och advokater och att fångarna skyddas från misshandel och får tillgång till nödvändig medicinsk vård.


Bangladesh: Student stängs av för att hon är rohingyer

Rohima Akter Khushi är en 20-årig juridikstudent vid det privata universitetet Cox’s Bazar International University i Bangladesh. I en video från en internationell nyhetsbyrå lyfts hon fram som en av få unga kvinnor bland rohingyer som har lyckats nå en högre utbildning. Rohima Akter Khushis familj flydde från Burma (Myanmar) på 1990-talet och hon är född och uppväxt i Cox’s Bazar. Universitet har nu beslutat stänga av henne då hon är rohingyer.

Skriv till
Kazi Shahidullah
University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Plot# E-18/A
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207, Bangladesh

E-post:chairman@ugc.gov.bd

Honourable Chairman Shahidullah,

I am deeply concerned about the decision by Cox’s Bazar International University to prevent Rohima Akter Khushi from pursuing her education solely because she is a Rohingya refugee. Born and schooled in Bangladesh, Rohima Akter Khushi is one of very few women from her community who has braved all odds to pursue education.

Denying someone’s right to education on the basis of their identity is discriminatory.

I urge you and the Bangladesh government to:
Immediately end the suspension and allow Rohima Akter Khushi to complete her higher education.
Respect and promote academic freedom and the right to education for all, as enshrined in the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Jag är djupt bekymrad över att Cox’s Bazar International University har beslutat att förhindra att Rohima Akter Khushi kan fullfölja sin utbildning enbart av det skälet att hon är rohingyer. Hon är född och har gått i skola i Bangladesh och Rohima Akter Khushi är en av mycket få kvinnor från sin grupp som modigt mot alla odds har fortsatt sin utbildning.

Att förneka någon rätt till utbildning på grund av deras identitet är diskriminering.

Jag ber er och regeringen i Bangladesh:
att omedelbart upphäva avstängningen av Rohima Akter Khushi och låta henne fullfölja sin utbildning.
Respektera och främja akademisk frihet och rätten till utbildning, i enlighet med Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Fotnot: En något kortare version publiceras också i Amnesty Press nummer 3/2019.

UA 118/19


Vietnam: Deltog i fredlig protest – fängslad i ett år

Đoàn Thị Hồng tillhör Konstitutionsgruppen som arbetar för att artikel 2 i Vietnams författning, där grundläggande mänskliga rättigheter garanteras, ska respekteras. I juni 2018 deltog hon i en demonstration i Ho Chi Minh-staden för att protestera mot ett lagförslag som skulle ge regeringen rätt att etablera speciella ekonomiska zoner, vilket anses favorisera utländska investerare framför lokala företag.

Den 2 september 2018 greps hon godtyckligt och har suttit fängslad utan rättegång sedan dess. Först 4 september i år fick hon träffa sin familj som nu oroas över Đoàn Thị Hồngs hälsa.

Skriv till
The Secretary General of Vietnamese Communist Party and the State President
Nguyễn Phú Trọng
So 1A Hung Vuong
Ba Dinh
Hanoi
Vietnam

Dear Secretary General and State President Nguyễn Phú Trọng,

I am asking you to take steps to bring about the immediate and unconditional release of Đoàn Thị Hồng, a peaceful activist. Charged with “disrupting security” under article 118 of 2015 Penal Code she has been detained without trial for a year at the Police Detention Center in Ho Chi Minh City.

I further wish to express my concern about her health and access to her family. 

Allow me to call on you to immediately and unconditionally release Đoàn Thị Hồng, as she has been detained solely for exercising her right to freedom of expression.
Pending her release, I urge you to ensure that she has regular unrestricted access to her family, lawyer and adequate medical care in compliance with international standards. 

Fotnot: En något kortare version publiceras också i Amnesty Press nummer 3/2019.
UA 117/19

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Jag ber er att vidta åtgärder för att den fredliga aktivisten Đoàn Thị Hồng omedelbart och villkorslöst ska friges. Hon är anklagad för störande av säkerheten enligt paragraf 118 i 2015 års brottsbalk och har suttit i polishäkte i Ho Chi Minh-staden utan rättegång i ett år. Jag vill också uttrycka min oro för hennes hälsa och möjlighet att få träffa sin familj.

Đoàn Thị Hồng har fängslats enbart för att ha använt sin yttrandefrihet. I väntan på hennes frigivning ber jag er att se till att hon har regelbunden möjlighet utan restriktioner att träffa sin familj, advokat och får adekvat medicinsk vård i enlighet med internationell standard.


Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerade i AmnestyPress #3/2019