Saudiarabien: Samvetsfånge behöver vård

Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015

Samvetsfången Issa al-Nukheifi behöver skyndsamt medicinsk vård då hans hälsotillstånd i centralfängelset i Mecka har försämrats. Han har tidigare utsatts för tortyr vilket antas vara orsaken till hans problem med blodcirkulationen. Issa al-Nukheifi är medlem av Saudi Civil and Political Rights Association, ACPRA, som stängdes av myndigheterna i mars 2013. Minst tolv av medlemmarna har fängslats eller står inför rätta. Issa al-Nukheifi hade tre veckor innan han greps den 15 september 2012 framträtt i TV och då anklagat myndigheterna i regionen Jazan för korruption och människorättsövergrepp.

Han dömdes i april 2013 till tre års fängelse och fyra års reseförbud för brott enligt Saudiarabiens cyberbrottslag. Hans konton på Facebook och Twitter stängdes. Fängelsemyndigheterna anklagar honom nu för att uppvigla fångar och det uppges att en ny rättegång kan vara på gång och att han då hotas av ytterligare tio års fängelse.

Skriv till
King and Prime Minister
Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Saudiarabien
Twitter: @KingSalman

Your Majesty:
May I express my grave concerns for prisoner of conscience Issa al-Nukheifi.

According to my information, Issa al-Nukheifi is suffering from a medical condition that affects his blood circulation, believed to have been caused by torture and other ill-treatment. I therefore urge Your Majesty to ensure that he is given immediate access to urgently needed medical attention, that he is protected from torture and other ill-treatment and granted regular access to his family.

I also call for an independent investigation into his allegation of torture and other ill-treatment, and I urge that his conviction and sentence be quashed.

In closing, I call on Your Majesty to release Issa al-Nukheifi immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience, imprisoned solely for exercising his rights to freedom of expression.
Respectfully yours,

Sammanfattning på svenska

Jag vill uttrycka min djupa oro för samvetsfången Issa al-Nukheifi. Enligt den information jag har fått lider han av hälsoproblem som har påverkat blodcirkulationen, troligen orsakad av tortyr och misshandeö. Jag ber därför ers majestät att se till att han omedelbart får tillgång till medicinsk vård och skyddas mot tortyr och misshandel och att han regelbundet får träffa sin familj.
Jag uppmanar er också att tillsätta en oberoende utredning om uppgifter om tortyr och misshandel och att ni verkar för att domen och straffet upphävs.
Då Issa al-Nukheifi är samvetsfånge, fängslad för att ha använt sin yttrandefrihet ber jag er att försätta honom på fri fot, omedelbart och villkorslöst.
Högaktningsfullt

Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015