Turkiet: Ny lag hot mot rättigheter

Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015

OBS! Detta brev är inte längre aktuellt. Den 27 mars antog Turkiets parlament lagförslaget. Amnesty är mycket kritiskt.
Läs mer här

Ett lagförslag, som allmänt kallas inre säkerhetspaketet, ligger nu i det turkiska parlamentet för beslut. Amnesty anser att förslaget hotar mänskliga rättigheter och kan leda till godtyckligt gripande av personer och ökar risken för att polisen i onödan använder skjutvapen. Förslaget har väckt skarp kritik från oppositionspartier, människorättsorganisationer, advokatförbund och andra grupper inom det civila samhället. Trots detta verkar regeringen fast besluten att få igenom lagen.

Om parlamentet säger ja kommer polisen att få möjlighet att utan åklagarbeslut hålla folk fängslade i upp till 48 timmar. Åklagarnas oberoende kommer att urholkas och provinsguvernörer kommer att ges möjlighet att blanda sig i polisens arbete. Regeringen motiverar sitt förslag med att händelser som de våldsamma demonstrationerna i sydöstra Turkiet i september 2014, då upp till 50 personer dödades, måste undvikas.

Skriv till
Prime Minister
Ahmet Davutoglu
Vekaletler Caddesi Basbakanlık
Merkez Bina
P.K. 06573, Kızılay/Ankara,
Turkiet
Fax: +90 312 422 18 99
E-post: ozelkalem@basbakanlik.gov.tr

Dear Prime Minister,
Allow me to express my concerns regarding the government bill entitled “Law amending the Law on powers and duties of the police, other laws and decrees”.

I fear that this bill will threaten human rights in your country, as the amendments in the bill expand the authority of police to use firearms, give the police the power to detain individuals without an order from a prosecutor, and erode the independence of prosecutors and the obligation to ensure that they can carry out their work without undue interference.

Consequently, I call on you to immediately withdraw the bill from discussion in Parliament. Moreover, I urge that a meaningful public consultation be put in place prior to the adoption of such wide-ranging security measures.

Respectfully yours,

Sammanfattning på svenska

Jag vill uttrycka min oro för regeringens förslag om en lag kallad ”Lagen om tillägg när det gäller lagen om polisens befogenheter, andra lagar och dekret”. Jag befarar att denna lag kommer att hota mänskliga rättigheter i ert land då lagförslaget ökar polisens möjlighet att använda skjutvapen och tillåter polisen att fängsla personer utan åklagarbeslut. Vidare urholkas åklagarnas oberoende. Jag vill därför uppmana er att dra tillbaka lagen från behandling i parlamentet. Jag uppmanar er också att tillåta en meningsfull offentlig debatt när det gäller dessa vidlyftiga säkerhetsåtgärder. Högaktningsfullt

Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015