Bahrain, Saudiarabien, Turkiet

Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerade i AmnestyPress #1/2015

Bahrain: Diktläsning gav ett års fängelse

Den 15 februari fastställde appellationsdomstolen i Bahrain fängelsedomen på ett år mot Ahmad Mshaima för att ha ”förolämpat kungen i Bahrain”. Amnesty betraktar honom som samvetsfånge som fredligt har använt sin yttrandefrihet.

Ahmad Mshaima sitter nu i samma fängelse som sin far, Hassan Mshaima, som är dömd till livstids fängelse tillsammans med 13 andra oppositionsaktivister. Ahmad Mshaima greps den 28 december 2013 och åtalades för att ha deltagit i olaga sammankomst efter en demonstration den 14 februari 2013, årsdagen av starten på demokratiprotesterna år 2011. Den 25 juni släpptes han fri mot borgen men den rättegången är ännu inte avslutad.

Den 13 november 2014 greps han igen anklagad för att under en religiös festival på ön al-Muharraq den 1 november ha läst en dikt som förolämpade kungen. Domen blev ett års fängelse.

Skriv till
King
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 1766 4587 (det kan vara svårt att komma fram)

Your Majesty:
Allow me to draw Your Majesty's attention to my concerns in the following case.
I have been informed that Ahmad Mshaima has lost an appeal against his one-year prison sentence for “insulting the King of Bahrain”.

Consequently, I urge Your Majesty to quash the sentence imposed on Ahmad Mshaima and release him immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience, jailed solely for exercising his right to freedom of expression.
Furthermore, I urge that any pending charges against him be dropped if he has been charged solely for exercising his right to freedom of assembly.
Lastly, I urge Your Majesty to uphold the right to freedom of expression and repeal laws that criminalize the peaceful exercise of the rights to freedom of expression, association and assembly including Article 214 of the Penal Code.
Respectfully yours,

Sammanfattning på svenska

Tillåt mig att dra ers majestäts uppmärksamhet till detta fall. Jag har fått information om att Ahmad Mshaima har förlorat sin överklagan mot en dom på ett års fängelse för att ha ”förolämpat kungen av Bahrain”. Jag ber er majestät att upphäva domen mot Ahmad Mshaima och frige honom omedelbart och villkorslöst då han är en samvetsfånge som enbart använt sin yttrandefrihet. Till sist vill jag uppmana ers majestät att respektera yttrandefriheten och upphäva lagar som begränsar denna frihet, föreningsfriheten och församlingsfriheten, inklusive paragraf 214 i brottsbalken.

Högaktningsfullt


Saudiarabien: Samvetsfånge behöver vård

Samvetsfången Issa al-Nukheifi behöver skyndsamt medicinsk vård då hans hälsotillstånd i centralfängelset i Mecka har försämrats. Han har tidigare utsatts för tortyr vilket antas vara orsaken till hans problem med blodcirkulationen. Issa al-Nukheifi är medlem av Saudi Civil and Political Rights Association, ACPRA, som stängdes av myndigheterna i mars 2013. Minst tolv av medlemmarna har fängslats eller står inför rätta. Issa al-Nukheifi hade tre veckor innan han greps den 15 september 2012 framträtt i TV och då anklagat myndigheterna i regionen Jazan för korruption och människorättsövergrepp.

Han dömdes i april 2013 till tre års fängelse och fyra års reseförbud för brott enligt Saudiarabiens cyberbrottslag. Hans konton på Facebook och Twitter stängdes. Fängelsemyndigheterna anklagar honom nu för att uppvigla fångar och det uppges att en ny rättegång kan vara på gång och att han då hotas av ytterligare tio års fängelse.

Skriv till
King and Prime Minister
Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Saudiarabien
Twitter: @KingSalman

Your Majesty:
May I express my grave concerns for prisoner of conscience Issa al-Nukheifi.

According to my information, Issa al-Nukheifi is suffering from a medical condition that affects his blood circulation, believed to have been caused by torture and other ill-treatment. I therefore urge Your Majesty to ensure that he is given immediate access to urgently needed medical attention, that he is protected from torture and other ill-treatment and granted regular access to his family.

I also call for an independent investigation into his allegation of torture and other ill-treatment, and I urge that his conviction and sentence be quashed.

In closing, I call on Your Majesty to release Issa al-Nukheifi immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience, imprisoned solely for exercising his rights to freedom of expression.
Respectfully yours,

Sammanfattning på svenska

Jag vill uttrycka min djupa oro för samvetsfången Issa al-Nukheifi. Enligt den information jag har fått lider han av hälsoproblem som har påverkat blodcirkulationen, troligen orsakad av tortyr och misshandeö. Jag ber därför ers majestät att se till att han omedelbart får tillgång till medicinsk vård och skyddas mot tortyr och misshandel och att han regelbundet får träffa sin familj.
Jag uppmanar er också att tillsätta en oberoende utredning om uppgifter om tortyr och misshandel och att ni verkar för att domen och straffet upphävs.
Då Issa al-Nukheifi är samvetsfånge, fängslad för att ha använt sin yttrandefrihet ber jag er att försätta honom på fri fot, omedelbart och villkorslöst.
Högaktningsfullt


Turkiet: Ny lag hot mot rättigheter

OBS! Detta brev är inte längre aktuellt. Den 27 mars antog Turkiets parlament lagförslaget. Amnesty är mycket kritiskt.
Läs mer här

Ett lagförslag, som allmänt kallas inre säkerhetspaketet, ligger nu i det turkiska parlamentet för beslut. Amnesty anser att förslaget hotar mänskliga rättigheter och kan leda till godtyckligt gripande av personer och ökar risken för att polisen i onödan använder skjutvapen. Förslaget har väckt skarp kritik från oppositionspartier, människorättsorganisationer, advokatförbund och andra grupper inom det civila samhället. Trots detta verkar regeringen fast besluten att få igenom lagen.

Om parlamentet säger ja kommer polisen att få möjlighet att utan åklagarbeslut hålla folk fängslade i upp till 48 timmar. Åklagarnas oberoende kommer att urholkas och provinsguvernörer kommer att ges möjlighet att blanda sig i polisens arbete. Regeringen motiverar sitt förslag med att händelser som de våldsamma demonstrationerna i sydöstra Turkiet i september 2014, då upp till 50 personer dödades, måste undvikas.

Skriv till
Prime Minister
Ahmet Davutoglu
Vekaletler Caddesi Basbakanlık
Merkez Bina
P.K. 06573, Kızılay/Ankara,
Turkiet
Fax: +90 312 422 18 99
E-post: ozelkalem@basbakanlik.gov.tr

Dear Prime Minister,
Allow me to express my concerns regarding the government bill entitled “Law amending the Law on powers and duties of the police, other laws and decrees”.

I fear that this bill will threaten human rights in your country, as the amendments in the bill expand the authority of police to use firearms, give the police the power to detain individuals without an order from a prosecutor, and erode the independence of prosecutors and the obligation to ensure that they can carry out their work without undue interference.

Consequently, I call on you to immediately withdraw the bill from discussion in Parliament. Moreover, I urge that a meaningful public consultation be put in place prior to the adoption of such wide-ranging security measures.

Respectfully yours,

Sammanfattning på svenska

Jag vill uttrycka min oro för regeringens förslag om en lag kallad ”Lagen om tillägg när det gäller lagen om polisens befogenheter, andra lagar och dekret”. Jag befarar att denna lag kommer att hota mänskliga rättigheter i ert land då lagförslaget ökar polisens möjlighet att använda skjutvapen och tillåter polisen att fängsla personer utan åklagarbeslut. Vidare urholkas åklagarnas oberoende. Jag vill därför uppmana er att dra tillbaka lagen från behandling i parlamentet. Jag uppmanar er också att tillåta en meningsfull offentlig debatt när det gäller dessa vidlyftiga säkerhetsåtgärder. Högaktningsfullt


Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerade i AmnestyPress #1/2015