EU undersöker: Var finns CIA:s hemliga fängelser?

EU-kommissionen kommer att undersöka uppgifterna i gårdagens Washington Post om att CIA håller misstänkta fångar från al-Qaida i hemliga fängelser i Europa.

Ett språkrör för EU-kommissionen uppgav enligt brittiska The Guardian att en informell fråga kommer att ställas till regeringarna i de 25 EU-länderna om uppgifterna att fängelser finns inom EU-området.
- Vi måste få reda på vad som händer exakt. Vi har alla hört om detta, nu måste vi få reda på om det kan bekräftas, sade språkröret.
Om uppgifterna om hemliga fängelser är korrekta strider detta mot europeiska lagar om mänskliga rättigheter där olagliga fängslanden är förbjudna.

Uppgifterna i Washington Post, WP, är mycket besvärande för Vita huset. Enligt tidningen har USA:s underrättelsetjänst upprättat ett världsomfattande system av hemliga platser där misstänkta personer spärras in. Den exakta placeringen är känd bara för en handfull personer i USA och värdländerna. USA:s kongress, som i teorin ska övervaka CIA:s hemliga operationer, har hållits utanför.
Det har tidigare varit känt att misstankar finns om att hemliga fängelser finns eller har funnits i Pakistan, Afghanistan, Thailand, Diego Garcia, på USA:s bas Guantánamo på Kuba och i Jordanien. I dessa ”svarta hål” förvaras fångarna i mörka celler, ibland under jord, i total isolering från omvärlden. De har inga juridiska rättigheter och ingen utanför CIA tillåts träffa dem. Deras familjer har ingen möjlighet att ens få reda på var fångarna befinner sig.
Anläggningarna i Thailand och på Guantánamo stängdes 2003 respektive 2004.

Medan rapporter om missförhållanden i Abu Ghraib-fängelset i Irak och Guantánamo behandlats av USA:s försvarsdepartement har de hemliga fängelsernas existens aldrig erkänts. Ingenting är heller känt om vilka som sitter fängslade, hur beslut fattas om vem som ska spärras in eller hur länge personerna ska hållas i förvar.
Enligt reglerna för CIA-personal som opererar utomlands är det tillåtet att använda det som kallas ”Enhanced Interrogation Techniques” vid förhör. En del av dessa metoder är klassade som tortyr och är förbjudna enligt FN:s konventioner och USA:s egna militära lagar.

Enligt WP:s artikel uppger insatta källor att över 100 misstänkta terrorister har skickats in i det hemliga systemet. Men tidningen påpekar att siffran bara är en ungefärlig uppskattning då ingen av källorna har en total överblick. I siffran inräknas inte fångar som tagits i Irak.

Uppgifterna om att fängelser finns även i Europa är helt nya. WP har i sin artikel valt att inte nämna vilka länder det rör sig om, men på torsdagen pekades Polen och Rumänien ut. Polen är medlem i EU medan Rumänien väntas inträda i unionen 2007.
Tom Malinowski från Human Rights Watch, HRW, uppger i torsdagens upplaga av brittiska The Independent att de hemliga fängelserna finns i Polen och Rumänien. HRW har undersökt flygloggen på en Boeing 757 med registreringsnummer N313P. Detta plan har utpekats som ett av de plan CIA har använt för hemliga transporter och har varit registrerat hos ett bolag i Massachusetts som anses vara en täckmantel för CIA.

I september 2003 flög planet från den afghanska huvudstaden Kabul direkt till flygplatsen Szymany. Den ligger i den lilla polska staden Szczytno, norr om Warszawa, och där finns en träningsanläggning för den polska underrättelsetjänsten. Planet fortsatte sedan till flygbasen Mihail Kogalniceanu nära den rumänska kuststaden Constanta. Under 2004 gjorde plan N313P enligt Tom Malinowski ett antal flygningar till basen, som Pentagon har tänkt ta över som amerikansk bas.
- Flygningen från Kabul i september 2003 ägde rum vid en tid där vi vet att ett antal spökfångar förflyttades, sade Tom Malinowski. Det är svårt att tänka sig att planet skulle flyga dit av andra skäl.
I Washington förklarade Marek Purowski, språkrör för polska ambassaden att han skulle undersöka uppgifterna.
- Jag måste förneka det. Jag kan inte tro att det är sant, sade han till The Independent.
Tidningen lyckades inte få någon kommentar från rumänska ambassaden.

Enligt The Guardian uppgav den tjeckiske inrikesministern Frantiszek Bublan att USA hade kommit med en förfrågan till Tjeckien om uppförandet av ett hemligt läger, men att Tjeckien hade sagt nej.
Washington Post påpekar att de länder i Östra Europa som CIA försökt övertala till att ha hemliga fängelser är länder som nyligen har blivit demokratier som omfattar rättssäkerhet och individens rättigheter efter årtionden av sovjetisk dominans.

Företrädare för Bushadministrationen har hittills inte kommenterat WP-artikeln, rapporterar Radio Free Europe/Radio Liberty på torsdagen. Sedan artikeln publicerades har åtskilliga reportrar försökt få kommentarer. Ingen officiell företrädare har vare sig dementerat eller bekräftat historien.
- Som ni vet talar vi inte om underrättelseoperationer från det här podiet, sade Stephen Hadley, rådgivare i nationella säkerhetsfrågor till reportrarna på onsdagen.
När Hadley pressades av reportrarna bedyrade han att USA skulle försvara sig mot terrorism och vinna kriget mot terrorism i enlighet med USA:s värderingar:
- Det är därför president Bush har varit väldigt tydlig med att USA inte kommer använda sig av tortyr.

Internationella Röda kors-kommittén, ICRC, krävde på torsdagen att organisationen får tillträde till alla de fångar USA håller som misstänkta för terrorism.

Den 4 augusti presenterade Amnesty en rapport där två jemenitiska fångar uppgav att de i 18 månader hade suttit fängslade i ett hemligt fängelse någonstans i världen.
Amnesty krävde då att de amerikanska myndigheterna avslöjar identiteten på alla de personer som hålls hemligt fängslade och att dessa platser öppnas för internationell granskning.

Vid sidan av CIA:s ”svarta hål” runt om i världen finns också systemet där personer överlämnas till länder som kan antas använda tortyr. Här finns flera fall av så kallad ”rendition”som fått stor uppmärksamhet. Den kanadensiske ingenjören Maher Arar fördes till exempel hösten 2002 från JFK-flygplatsen i USA till Jordanien för att sedan dumpas i Syriens fängelser där han satt i nästan ett år.

Den tyske medborgaren Khaled el-Masri kidnappades vid gränsen till Makedonien och fördes av CIA till Afghanistan där han tillbringade fem månader i fängelse. Han frigavs och dumpades sedan i norra Albanien.

Sverige tillät i december 2001 att maskerade CIA-agenter opererade på Bromma flygplats för att ta hand om två egyptier som regeringen beslutat att avvisa.
Först i maj 2004 kunde TV4-programmet Kalla Fakta avslöja den amerikanska inblandningen i fallet med avvisningen av Mohammed al-Zery och Ahmed Agiza.

Ulf B Andersson

3 november 2005

Ulf B Andersson
Amnesty Press