Skarp kritik i EU:s CIA-rapport

Den artikel om CIA:s hemliga fängelser och flygtransporter som publicerades i Washington Post den 2 november 2005 satte igång en lavin av undersökningar både i medier och av mänskliga rättighetsorganisationer. Åtskilliga rapporter har publicerats som har försökt att kartlägga vad som har hänt personer som har kidnappats av CIA.
Uppgifterna om att CIA drev hemliga fånganläggningar för terroristmisstänkta i Europa fick både Europarådet och EU-parlamentet att agera. I juni presenterade Dick Marty från Europarådets parlamentariska församling sin rapport som innehöll hård kritik mot en rad europeiska länder.

EU-parlamentet tillsatte också en tillfällig kommitté, TDIP, för att utreda uppgifterna om hemliga fängelser och flygtransporter i Europa.
Denna vecka presenteras ett utkast till slutrapport från detta CIA-utskott och där riktas svidande kritik mot elva EU-stater, rapporterar EUobserver. Italien, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Österrike anklagas för att tillåtit att terroristmisstänkta personer förts bort från dess territorium.
Även Makedonien och Bosnien-Hercegovina har tillåtit USA att föra bort personer från sitt territorium.
Storbritannien, Tyskland, Irland, Portugal, Spanien, Grekland, Cypern, Italien, Polen och ansökarlandet Rumänien anklagas för att ha tillåtit hundratals CIA-flygningar. En del av dessa flygningar, där Tyskland toppar listan med 336, misstänks ha haft passagerare ombord utsatta för ”extraordinary renditions”, det vill säga ett utomrättsligt överförande av fångar. Målet för transporterna har ofta varit ett land där fångarna har utsatts för tortyr.
Så var fallet med Ahmed Agiza och Mohammed El Zary, som av Sverige skickades till Egypten den 18 december 2001. Transporten från Bromma flygplats till Egypten ägde rum i ett av CIA:s plan.

CIA-utskottet riktar hård kritik mot en rad företrädare för EU, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Javier Solana, som är ansvarig för EU:s utrikespolitik, anklagas för att ha ägnat sig åt förnekanden och utelämnande av uppgifter när han vittnade inför utskottet, vilket djupt oroar utskottet.
I rapporten sägs att det är ”totalt oacceptabelt” att det europeiska rådet först dolde och sedan bara lämnade ofullständig information om de diskussioner som fördes med högt uppsatta företrädare för USA.
Vittnesmålen från Gijs de Vries, ansvarig för bekämpande av terrorism inom EU, ”saknade trovärdighet” och CIA-utskottet ifrågasätter hans roll.
Utskottet ”beklagar” Storbritanniens brist på samarbetsvilja och uttrycker frustration över att varken Nato-chefen Jaap de Hoop Scheffer eller Europols underrättelsechef Max-Peter Ratzel ville låta sig utfrågas.

Utskottet uttrycker också djup oro över att personer hållits i temporära fängelser på USA:s militära baser i Europa och konstaterar att värdländerna måste utöva större kontroll över vad som händer på baserna, rapporterar Reuters.
Nicolo Pollari, den tidigare chefen för Italiens militära underrättelsetjänst SISMI, anklagas för att ha dolt sanningen när han vittnade inför utskottet om CIA:s kidnappning i Milano av den egyptiske imamen Abu Omar. Pollari fick nyligen sparken och hotas av åtal i Italien.

Några bevis för att hemliga CIA-fängelser funnits i Polen och Rumänien finns inte i CIA-utskottets rapport. Båda länderna har förnekat uppgifterna. Enligt EUobserver anklagas Polen för ”underlåtenhet att samarbeta” med utskottet. Vid ett besök nyligen fick utskottets ledamöter inte träffa en enda minister eller parlamentsledamot.
På tisdagen kom den polska tidningen Gazeta Wyborcza med nya uppgifter om att misstänkta Gulfstream-plan, som kan ha använts av CIA, gjorde sex landningar på flygplatsen Okecie utanför Warszawa i oktober 2003. Planen kom från platser som Afghanistan och Marocko.

Claudio Fava, italiensk EU-parlamentariker som har lett utskottets arbete, sade till nyhetsbyrån AFP att ”många regeringar passivt eller aktivt samarbetade” med CIA.

På onsdagen uppgav EUobserver att de hade tillgång till ett hemligt dokument som visar att företrädare för EU och USA hade ett möte den 3 maj i år för att skapa ett gemensamt ”ramverk” kring villkoren för ”renditions” av terrormisstänkta.

Det österrikiska ordförandeskapet i EU ville enligt dessa uppgifter skapa en dialog med USA för att undanröja motsättningar mellan EU och USA kring transporterna av misstänkta terroristerna. USA:s företrädare vid mötet var John Bellinger, den högste rättslige rådgivaren till USA:s utrikesminister Condeleezza Rice.
Österrike ville ha en gemensam kommuniké i samband med toppmötet mellan EU och USA i juni där det skulle slås fast att systemet med ”renditions” kunde vara ”ett användbart redskap i kampen mot terrorism”. Detta realiserades dock aldrig.
Finland, som övertog ordförandeskapet den 1 juli, drev en mer försiktig linje och varnade för att diplomatiska försäkringar var vanskliga. Sverige har försvarat avvisningen av Agiza och El Zery med att Egypten gav försäkringar om att dessa två personer skulle slippa tortyr om de överlämnades. Dessa löften infriades dock aldrig.

Ulf B Andersson

29 november 2006

Läs mer: Amnesty om CIA-utskottets rapport

Human Rights Watch om CIA-utskottets rapport

Svenska Amnestys sida om tortyr

Ulf B Andersson
Amnesty Press