Ingen prövning i Migrationsöverdomstolen: Guantánamofången Adil Hakimjam får stanna

På onsdagen beslöt Migrationsöverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd för fallet Adil Hakimjam. Det innebär att beslutet i februari från Migrationsdomstolen att han ska få permanent uppehållstillstånd ligger fast. Migrationsverket hade överklagat beslutet då verket ansåg att Adil Hakimjam redan har fått uppehållstillstånd i Albanien.

Efter onsdagens beslut säger Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket, till Ekot att ”konsekvensen är att vi måste analysera rättsläget väldigt noga”:
- Som jag ser det borde det finnas något större möjligheter för oss efter det här beslutet att ge uppehållstillstånd till personer som har varit utsatta för mycket svåra omständigheter.

Adil Hakimjam är muslimsk uigur från Kina. Många uigurer är motståndare till det kinesiska styret och en del kräver självständighet. 1932-1934 och 1944-1949 var Östturkestan självständigt men efter att kommunisterna segrat i inbördeskriget och utropat folkrepubliken Kina den 1 oktober 1949 införlivades området i Kina. I Xinjiang har en omfattande inflyttning av kineser ägt rum och uigurer som motsatt sig den kinesiska politiken har utsatts för förföljelse.

Adil Hakimjam flydde från Xinjiang 1999 och befann sig hösten 2001 i Pakistan. Han angavs och överlämnades till USA som fängslade honom på den amerikanska basen i Kandahar i södra Afghanistan.
2002 förde USA honom till fånglägret på Guantámamobasen där han hölls fängslad tills våren 2006.

Efter fyra års fångenskap ville USA bli av med Adil Hakimjam och fyra andra uigurer som man friat från misstankarna om terrorism. USA anser inte att uigurer kan skickas tillbaka till Kina då de där riskerar tortyr och dödsstraff. Efter febrila ansträngningar att hitta ett europeiskt land som ville ta emot de fem uigurerna lyckades USA till sist få Albanien att mot betalning ge de fem uppehållstillstånd och våren 2006 flögs de från Guantánamobasen till Tirana.

I samband med ett besök i Stockholm i november 2007, då Adil Hakimjam framträdde på MR-dagarna, sökte han asyl i Sverige, där hans syster med familj bor. Adil Hakimjams egen familj, fru och barn, är kvar i Kina.

Den 18 februari beslöt Migrationsdomstolen att Adil Hakimjan skulle få stanna i Sverige då domstolen ansåg att han är flykting i enlighet med FN:s flyktingkonvention. Domstolen sade också att det i detta ärende fanns tillräckligt starka skäl för att göra undantag från principen om första asylland, i detta fall alltså Albanien.

Amnesty välkomnade då Migrationsdomstolens beslut.
- Vi välkomnar särskilt att domstolen har tagit hänsyn till den enskilde individens utsatthet, och de mycket speciella omständigheter som råder för de Guantánamofångar som är friade från misstankar men inte kan återvända till sina hemländer på grund av risk för tortyr eller annan förföljelse, sade Madelaine Seidlitz, flyktingjurist på svenska Amnesty, i en kommentar den 18 februari.

Ytterligare 17 uigurer finns kvar på USA:s fångläger på Guantánamobasen. Detta trots att den federale domaren Ricardo Urbina den 7 oktober 2008 beslöt att USA:s regering måste frige dem och låta dem komma till USA. De flesta av uigurerna blev redan 2003 klara för frigivning, men USA anser att de inte kan skickas tillbaka till sitt hemland, Kina, då de riskerar förföljelse.

Domaren ansåg inte att myndigheterna lyckades lägga fram några bevis för att uigurerna skulle utgöra något hot mot USA om de får komma till fastlandet och noterade att det fanns individer och organisationer som är villiga att bistå med bostäder, arbete, pengar och utbildning. Hittills har USA:s regering vägrat följa Ricardo Urbinas beslut och man har inte lyckats hitta något annat land som vill ta emot dem.

Adel Hakims historia. Hos P1 Konflikt

Före detta Guantánamofånge får asyl i Sverige (Pressnotis från svenska Amnesty 18 februari)

Låt Adil Hakim stanna! (Ledare i Amnesty Press nr 5/2007)

Amnesty om de 17 uigurerna på Guantánamo (10 oktober 2008)
och
Se också Fatta Pennan i Amnesty Press nr 5/2009

Kina varnar länder för att ta emot Guantánamofångar (Amnesty Press 6 februari)

Skicka tillbaka uigurerna från Guantánamo - ”Vi ska inte tortera dem” (Amnesty Press 10 oktober 2008)

Ökad spänning i Xinjiang (reportage i Amnesty Press 2/2008)

Obamas 100 första dagar (Amnesty 29 april)

Inga uppgifter om försvunna CIA-fångar (Amnesty Press 29 april)


Amnesty Press