Gratis mödravård från och med i dag

Den 27 april träder en ny vårdplan i kraft i Sierra Leone och landets kvinnor har från och med nu rätt till gratis mödravård. Sierra Leone har en av världens högsta nivåer av mödradödlighet, något som skulle kunna förbättras i och med den nya reformen. Men det finns en stor oro för att landets svaga ekonomi och infrastruktur kommer sätta käppar i hjulet, rapporterar BBC. _**

En stor del av Sierra Leones befolkning lever i fattigdom och enligt Amnesty har landet världens högsta mödradödlighet. Höga kostnader för hälsovård och mediciner har bidragit till att en av åtta kvinnor riskerar att dö i samband med graviditet och förlossning och tusentals kvinnor förblöder varje år. Tack vare en ny plan för mödravård som träder i kraft i dag, kan nu situationen komma att förbättras för landets mödrar.

Trots att mediciner och utrustning har distribuerats runt om i landet, var inte allt i ordning inför lanseringen.

  • Det är inte perfekt. Det är inte 100 procent. Men jag tror inte att vi kan påbörja programmet med allt på plats, sade Ratiszai Ndlovo, representant i Sierra Leone för FN:s befolkningsfond, till BBC.

Den nya hälsoplanen innebär att all hälsovård kommer att bli gratis för gravida och ammande kvinnor, men även för barn upp till 5 år till en initial kostnad på cirka 140 miljoner kronor. Reformen beräknas kunna rädda livet på mer än en miljon mödrar och barn. De största ekonomiska bidragen har kommit från Storbritannien och USA, som både har bidragit till renovering av sjukhus men också att skaffa fram mediciner och finansiera löner. Enligt BBC finns det dock en oro för hur hälsovården kommer att kunna finansieras då givarnas bidrag tar slut. En annan utmaning är bristerna i landets egen ekonomi och infrastruktur, något som kan försvåra planens genomförande avsevärt. Exempelvis har de kvinnor som bor långt ute på landsbygden svårare att få hjälp på grund av dåliga vägar och få ambulanser, uppger BBC:s korrespondent.

FN rankar Sierra Leone som det land i världen där det är värst för barn att komma till världen. Förhoppningsvis kommer reformen att förändra det faktum att 159 av 1 000 barn dör innan de fyller fem år.

Förespråkare av hälsoplanen hoppas att den kommer leda till vidare hälsoreformer inklusive mer personal och fortbildning, bättre distribution och inköp av mediciner och utrustning - i synnerhet på landsbygden, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Både Amnesty och Rädda barnen har arbetat för att förbättra situationen för Sierra Leones kvinnor.

Läs mer:

Mödradödlighet en människorättstragedi (Amnesty Pressnotis 22 september 2009)

Out of reach - the cost of maternal health in Sierra Leone (Amnestyrapport 2009)

Sierra Leone: Mödradödlighet förkortar kvinnors liv (Amnestyinformation)

Skriv till Sierra Leones president (Amnestypetition april 2010)


BBC