Ett land i EU, nära oss

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot Grekland och främlingsfientligheten växer. Bland de mest utsatta finns flyktingarna och migranterna. I "Springa på vatten" berättar Annette Rosengren om människor på flykt som har kommit till Grekland.

böcker | 2014-11-20
Av: Madelaine Seidlitz
Även publicerad i AmnestyPress #4/2014
Springa på vatten av Annette Rosengren.

Springa på vatten av Annette Rosengren. Foto: Carlsson bokförlag

Bok: Springa på vatten
Författare: Annette Rosengren
Förlag: Carlsson bokförlag

I Springa på vatten berättar Annette Rosengren om människor på flykt som har kommit till Grekland. Ett Grekland som har slagits sönder av den ekonomiska krisen och som i dess spår ser främlingsfientligheten växa och ett nazistiskt parti ta plats i parlamentet.
Bland de mest utsatta finns flyktingarna och migranterna. I boken får vi möta Hussein, Ghafur, Ghulam, Reza, Jasmina, Rajana, Chaman, David och många fler.

Utsattheten går som en röd tråd i alla berättelser, liksom förmågan att anpassa sig efter de mest märkliga och svåra umbäranden och sorger man kan tänka sig. Efter en farlig, svår och ofta lång resa möter flyktingarna och migranterna överfulla förvar och polishäkten, hemlöshet och hunger. Och därtill främlingsfientlighet. Det är nästan omöjligt för flyktingar som vill söka asyl att få göra det. Och de flesta vill i alla fall inte söka skydd i Grekland.

De flesta vill ta sig vidare till andra länder i Europa. Och där kommer ytterligare ett problem in; Grekland kontrollerar gränserna inte bara för dem som försöker ta sig in i landet utan också för dem som försöker ta sig ut.
Jag har till att börja med svårt att veta hur jag som läsare ska förhålla mig till dessa berättelser som känns – och är – ganska sakliga redogörelser för personernas liv och livssituation. Jag är inte säker på vad författaren vill med sin bok.

Men kanske är det just den sakliga framtoningen, utan några kommentarer eller åsikter från författaren, som är en del av bokens styrka. Vi får helt själva ta ställning till våra känslor och tankar. Och när Annette Rosengren skriver om resvägarna utanför reglerna och om den Europeiska unionen, är det med tydlig kritik över orättfärdigheten i det rådande systemet som delar in människor i ”vi och dom”.

I bokens sista kapitel ”Epilog hösten 2013”, får vi veta vad som har hänt en del av människorna i boken. Läs denna bok så får du veta mer om hur det kan se ut för människor i dagens Grekland, ett land i EU, nära oss.

Madelaine Seidlitz

böcker | 2014-11-20
Av: Madelaine Seidlitz
Även publicerad i AmnestyPress #4/2014