Kusligt om folkmord och ondskan i vår närhet

böcker | 2006-06-22

Undantaget
Christian Jungersen
Albert Bonniers Förlag
Översättning: Gösta Svenn, Helena Sjöstrand

Iben och Malene är sedan flera år bästa vänner och arbetar tillsammans på Danskt centrum för information om folkmord. På centret arbetar även Anne-Lise och Camilla samt chefen Paul, men det är kring de fyra kvinnorna handlingen i boken Undantaget främst kretsar. Kollegerna informerar om och beskriver de mekanismer och förhållanden genom vilka ett folkmord kan inträffa, men det är relationerna mellan medarbetarna på arbetsplatsen som står i fokus i boken. På ett angeläget sätt beskriver Christian Jungersen arbetsplatsen som en arena för mobbning, ryktesspridning, spekulationer och alliansbildningar, och det är skrämmande tydligt för läsaren att de mekanismer som de fyra kvinnorna dagligen på ett abstrakt sätt behandlar i sitt arbete om folkmord också förekommer i deras direkta närhet, utan att någon av de inblandade inser detta.

Boken beskriver inledningsvis hur Malene och Iben får hotbrev skickade till sig som de befarar kommer från en krigsförbrytare de rapporterat om, men ganska snart lägger de i stället skulden på Anne-Lise, den senast tillkomna medarbetaren på arbetsplatsen. Anne-Lise utsätts för utfrysning och mobbning och mår fruktansvärt dåligt av detta, så dåligt att hon känner att hela hennes liv håller på att rasa samman. Malene och Iben spekulerar i Anne-Lises mentala tillstånd, och skuldbeläggningen utmynnar till sist i rena trakasserier och förföljelser. Allt eftersom handlingen framskrider flyttas anklagelserna till andra personer och till sist vet man inte vem som är skyldig eller oskyldig, galen eller frisk och om något egentligen var som man trodde att det var.

Undantaget är en fängslande blandning av kärlek och hat, vänskap och missunnsamhet och den första delen sträckläses gärna. I bokens senare del gör dock författaren en vändning som tappar mig som läsare en aning, men vändningen gör att jag vill läsa om boken igen för att riktigt förstå vad som egentligen hände, snarare än att den försämrar bokens kvalitet. Denna psykologiska thriller __ger till en början läsaren en obehaglig och nyttig klump i magen, men är samtidigt otroligt välskriven och spännande. Jungersen väcker många tankar kring vår egen arbetsplats och nära omgivning, det egna beteendet och andras och Undantaget är mycket väl värd att läsas.

Emma Johansson

böcker | 2006-06-22