Marocko: Dömd för regeringskritik

Fatta Pennan | 2023-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023

Den 20 februari fastställde en appellationsdomstol i Rabat en fängelsedom mot människorättsförsvararen Rida Benotmane, även om straffet reducerades från tre år till 18 månader. Han befinner sig i isoleringscell i fängelse i staden Salé sedan han greps i september 2022. Han dömdes efter att 2021 på sociala medier ha riktat kritik mot regeringen i Marocko och säkerhetsstyrkorna där han bland annat krävde att politiska fångar skulle friges.

Skriv till

Head of Government of the Kingdom of Morocco
Mr. Aziz Akhannouch
Palais Royale – Touarga
Rabat, Marocko
Twitter: @ChefGov_ma

Your Excellency,
I am writing to express grave concern about the ongoing arbitrary detention of journalist and human rights defender Rida Benotmane. On 20 February, his conviction on charges stemming solely from the exercise of his right to freedom of expression was upheld on appeal. The charges are connected to his Facebook posts and YouTube videos dating from 2021.

Rida Benotmane is held in conditions violating the absolute prohibition of torture and other ill-treatment. He has been kept in prolonged solitary confinement in Arjate 1 prison in the city of Salé since his detention in September 2022.
I urge you to release Rida Benotmane immediately and unconditionally and quash his conviction and sentence. I further urge you to end the prosecution of and criminal investigations against journalists, bloggers, and human rights defenders for exercising their right to freedom of expression.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill uttrycka min allvarliga oro över det fortsatta godtyckliga fängslandet av journalisten och människorättsförsvararen Rida Benotmane. Den 20 februari fastställdes den överklagade domen som härrör enbart från hans utövande av yttrandefrihet.
Rida Benotmane hålls fängslad under förhållanden som strider mot förbudet mot tortyr och annan inhuman behandling. Han har efter häktningen i september 2022 hållits i isoleringscell i fängelset Arjate1 i Salé.
Jag ber er att omedelbart och villkorslöst frige Rida Benotmane och upphäva hans dom och straff. Jag ber er vidare att sätta stopp för åtal och förundersökningar mot journalister, bloggare och människorättsförsvarare som använder sin yttrandefrihet.
Högaktningsfullt

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 1/2023.

UA: 91/22

Fatta Pennan | 2023-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2023