Ryssland: Advokater utesluts

Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022

De tre advokaterna Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev och Nazim Sheikhmambetov uteslöts den 15 juli från advokatsamfundet Nizam i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Därmed kommer de vara förhindrade att försvara krimtatarer som utsätts för politiskt motiverade åtal i Krim, som ockuperas av Ryssland sedan 2014. Uteslutningen kom utan förvarning och ses av Amnesty som en hämnd för advokaternas människorättsarbete. Vid ockupationen 2014 tvingades advokater söka medlemskap i advokatsamfund i Ryssland för att kunna fortsätta arbeta.
Situationen i Krim har ytterligare förvärrats efter Rysslands angrepp mot Ukraina 24 februari och krimtatarer är speciellt utsatta.

Skriv till
Yuriy S. Pilipenko
President of the Russian Federal Bar Association
43 Sivtsev Vrazhek lane,
Moscow, 119002, Ryssland

E-post: [email protected], [email protected]

Dear Mr President,
I am writing to express my dismay at the recent disbarment of lawyers Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev and Nazim Sheikhmambetov, solely for carrying out their professional duties in defence of human rights in Crimea, and to urge you and the professional lawyers’ community to step up your solidarity and defence efforts and take steps to immediately reinstate their status of ‘advokat’ (lawyer).

According to the lawyers, they had no prior notice about the complaint and disciplinary hearing against them. There is little doubt that this is retaliation for their human rights work in Crimea, where they represented clients in politically motivated cases. The lawyers plan to appeal the decision, both via the courts and the Federal Bar Association.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska:

Jag skriver för att uttrycka min förfäran över uteslutningen av advokaterna Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev och Nazim Sheikhmambetov. De har enbart utfört sina yrkesmässiga plikter till försvar av mänskliga rättigheter i Krim och jag ber er och advokatgemenskapen att öka er solidaritet och försvarsansträngningar och vidta åtgärder för att omedelbart återge dem deras status som ”advokat”.

Enligt advokaterna fick de ingen förvarning om klagomålen och disciplinprövningen av dem. Det råder ingen tvekan om att detta är hämnd för deras människorättsarbete i Krim, där de har representerat klienter i politiskt motiverade fall. Advokaterna planerar att överklaga beslutet, både via domstolar och det federala advokatsamfundet.

Högaktningsfullt

UA: 75/22

Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022