Saudiarabien: 34 år för twitterinlägg

Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022

Den 9 augusti dömdes Salma al-Shehab till 34 års fängelse, följt av ett 34-årigt reseförbud, för att bland annat ha orsakat allmän oro och destabiliserat säkerheten i Saudiarabien. ”Brotten” skulle ha begåtts när hon på Twitter följde och spred inlägg vidare av aktivister som kräver mänskliga rättigheter. Hon hölls isolerad i häkte i 285 dagar och förvägrades kontakt med advokat. Salma al-Shehab studerar i Storbritannien och hade rest tillbaka till Saudiarabien under en ledighet.

Skriv till
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Saudiarabien
Fax: +961 11 403 3125 (kan vara svårt att komma fram)
Twitter: @KingSalman

Your Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud,
I am alarmed to learn that Salma al-Shehab, an academic and activist, was sentenced to 34 years in prison followed by a 34-year travel ban, by the Specialized Criminal Court (SCC) in Riyadh, the Saudi capital, on 9 August.
I urge you to immediately and unconditionally release Salma al-Shehab and quash her conviction as she is being held solely for peacefully exercising her right to freedom of expression. I also call on you to stop equating free speech with “terrorism”, and repeal or substantially amend the counter-terrorism and anti-cybercrime laws that criminalize dissent, and enact new laws that are fully compatible with international human rights law and standards.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är oroad att höra att Salma al-Shehab, akademiker och aktivist, av SCC i huvudstaden Riyadh den 9 augusti dömdes till 34 års fängelse, följt av ett 34-årigt reseförbud.
Jag ber er att omedelbart och villkorslöst frige Salma al-Shehab och upphäva hennes dom då hon hålls fängslad enbart för att fredligt ha använt sin yttrandefrihet. Jag uppmanar er också att sluta jämställa yttrandefrihet med ”terrorism” och att upphäva eller kraftigt begränsa terroristlagar och lagar om cyberbrottslighet som kriminaliserar åsikter och införa nya lagar som fullt ut överensstämmer med internationella normer och människorättslagar.

Högaktningsfullt

UA: 74/22

Fatta Pennan | 2022-09-06
Även publicerad i AmnestyPress #3/2022