Belarus: Vägras medicinsk vård

Fatta Pennan | 2021-11-29
Även publicerad i AmnestyPress #4/2021

Marfa Rabkova är koordinator för det belarusiska Människorättscentret Vjasnas volontärtjänst. Den 17 september 2020 häktades hon och anklagas bland annat för ”utbildning eller annan förberedelse av personer för deltagande i upplopp eller finansiering av sådana aktiviteter” och hotas av upp till tolv års fängelse.

I häktet har Marfa Rabkovas hälsa försämrats och fängelsemyndigheterna har vägrat henne hjälp.

Skriv till

Prosecutor General of the Republic of Belarus
Andrei Shved
Internatsiyanalnaya str. 22
220030 Minsk
Belarus

E-post: [email protected]

Dear Prosecutor General,

I am deeply worried about the medical condition of Marfa Rabkova, a woman human rights defender and coordinator of the Volunteer Service of the Human Rights Center “Viasna”, who since 17 September 2020 has been held in pretrial detention.

She has multiple health problems and has been denied medical care for months. According to her family, she has not been allowed to treat her aching teeth for over six months, and a part of her front tooth has chipped off. After contracting COVID-19 her lymph nodes became inflamed and she had pain in the lower abdomen for several months.

Marfa Rabkova, who faces up to 20 years in jail if convicted, is being targeted for her legitimate activities as a human rights defender.

I urge you to take all the necessary steps to ensure that:
Marfa Rabkova is released immediately and all charges against her are dropped;
Pending her release, she is urgently provided with adequate medical care.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är mycket oroad över Maria Rabkovas hälsotillstånd. Hon är en kvinnlig människorättsförsvarare och samordnare av volontärverksamhet hos människorättsorganisationen Vjasna. Maria Rabkova har sutit i häkte sedan 17 september 2020.

Hon lider av flera hälsoproblem och har i månader förvägrats vård. Enligt hennes familj har hon vägrats behandling för tandvärk i över ett halvår och en del av hennes framtand har gått sönder. Efter ha fått covid-19 fick hon inflammation i lymfkörteln och hon hade i åtskilliga månader smärtor i nedre delen av buken.

Maria Rabkova hotas av 12 års fängelse om hon döms trots att hon bara har utövat legitima aktiviteter som människorättsförsvarare. Jag ber er att vidta alla nödvändiga steg för att se till att:

  • Maria Rabkova omedelbart friges och att åtalet mot henne läggs ned
  • att hon, i väntan på sin frigivning, skyndsamt får adekvat medicinsk vård.

Högaktningsfullt,

Fotnot: En något kortare version publiceras i Amnesty Press nummer 4/2021.

UA: 148/20

Uppdatering Nya åtalspunkter har lagts till och därmed hotas Maria Rabkova nu av 20 års fängelse. Denna siffra har den 12 januari 2022 ändrats i brevtexten ovan.

Fatta Pennan | 2021-11-29
Även publicerad i AmnestyPress #4/2021