Ekvatorialguinea : Brutalt överfall på människorättsförsvarare

Fatta Pennan | 2018-11-21
Även publicerad i AmnestyPress #4/2018

OBS! Om du tänker skriva direkt till fångar ( Amnesty Press nr 4/2018, sidan 66), läs detta först om Thich Quang Do i Vietnam. /red

==

Den 27 oktober rycktes Alfredo Okenve ur sin bil i Bata i Ekvatorialguinea och fördes till ett skogsområde där han brutalt misshandlades i två timmar av civilklädda beväpnade män. Alfredo Okenve är en välkänd människorättsförsvarare och är en av ledarna för CEID, en organisation för utveckling och mänskliga rättigheter.

President Teodoro Obiang Nguema tog makten i en kupp 1979 och har sedan dess styrt enväldigt.

Skriv till
Presidente de la República   S.E. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Palacio Presidencial
Avenida de la Libertad
Malabo
Ekvatorialguinea

Su Excelencia:

Alfredo Okenve, conocido defensor de los derechos humanos y vicepresidentes del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID) resultó gravemente herido tras un brutal ataque el 27 de octubre por hombres no identificados.

Into a las autoridades a que lleven a cabo de inmediato una investigación independiente y exhaustiva sobre el ataque y asegure que los responsables sean llevados ante la justicia lo antes posible.

Las autoridades tienen que garantizar un ambiente seguro para que los defensores de los derechos humanos trabajen sin temor a sufrir castigos, represalias o intimidaciones.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Alfredo Okenve, en välkänd försvarare av mänskliga rättigheter och vice ordförande i Centrum för studier och initiativ för utveckling (CEID), blev allvarligt skadad efter en brutal attack den 27 oktober av oidentifierade män.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart genomföra en oberoende och grundlig utredning av attacken och se till att de ansvariga ställs inför rätta så snart som möjligt.

Myndigheterna måste säkerställa en säker miljö för människorättsförsvarare att arbeta utan rädsla för straff, repressalier eller hot.

Högaktningsfullt

UA 189/18

Fatta Pennan | 2018-11-21
Även publicerad i AmnestyPress #4/2018