Marocko : Reste hem till Marocko – greps

Fatta Pennan | 2018-06-22
Även publicerad i AmnestyPress #2/2018

Zine El Abidine Erradi greps den 5 april när han flög från Frankrike till Agadir i Marocko för att besöka sin familj efter att fadern hade avlidit.
Zine El Abidine Erradi är medlem i människorättsorganisationen AMDH och har tidigare gripits två gånger för sitt arbete i Sidi Ifni.
År 2015 flydde han till Europa och har fått asyl i Frankrike. De franska myndigheterna gav honom ett resedokument för att han skulle kunna besöka familjen i hemlandet.

Skriv till
Director of General Administration for Prison Administration and Reinsertion
Mohamed Saleh Tamek
Angle Avenue Arar et rue El-Jouz
Hay El Riyad
Rabat, Marocko
Fax: + 212 5 37 71 26 19

Dear Sir,
In writing to you I would like to draw your attention to the case of Zine El Abidine Erradi, a human rights defender with refugee status in France. On April 5 he was arrested at Agadir airport upon arrival. According to information he is now held in Ait Melloul Local Prison, far from where his family lives making it difficult for them to visit.

I urge the authorities to drop all charges against Zine El Abidine Erradi and immediately and unconditionally release him, as he is held solely for his peaceful work in defense of human rights.

Further, I ask you to ensure that, while detained, he has access to an independent health professional providing health care in compliance with medical ethics, including the principles of confidentiality, autonomy, and informed consent.

Finally I ask the authorities to grant Zine El Abidine Erradi safe return to France.

Sincerely,

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska:

Jag vill dra er uppmärksamhet till fallet Zine El Abidine Erradi, en människorättsförsvarare med flyktingstatus i Frankrike. Den 5 april greps han vid ankomsten till Agadirs flygplats. Enligt uppgift hålls han nu i lokalfängelset Ait Melloul, långt från där hans familj bor vilket gör det svårt för dem att besöka honom.

Jag kräver att myndigheterna lägger ner alla åtalspunkter mot Zine El Abidine Erradi och omedelbart och villkorslöst friger honom då han hålls fängslad enbart på grund av sitt fredliga arbete till försvar för mänskliga rättigheter.

Vidare vill jag be er att se till att så länge han hålls fängslad får tillgång till oberoende professionell hälsovård i enlighet med läkaretiken, däribland att den är i förtroende, oberoende och i samtycke.
Till sist vill jag be er att Zine El Abidine Erradi i säkerhet kan återvända till Frankrike.

Högaktningsfullt

En något kortare version finns i papperstidningen AP 2/2018.

UA 76/18

Fatta Pennan | 2018-06-22
Även publicerad i AmnestyPress #2/2018