Kina: Bortförda i Burma – nu i häkte i Kina

Fatta Pennan | 2016-06-14
Även publicerad i AmnestyPress #2/2016

Den 6 oktober 2015 bortfördes de kinesiska aktivisterna Tang Zhishun och Xing Qingxian från ett guesthouse i staden Mong La i norra Burma. Först den 4 maj fick familjerna besked att de bägge männen befinner sig i fängsligt förvar inför en rättegång med anklagelsen om ”förberedelser för att hjälpa en annan person att illegalt korsa gränsen”. De gripna är tidigare kända för att ha engagerat sig i arbetsrättsfrågor, tvångsvräkningar och hjälp till fängslade aktivister.

Skriv till
Director
Tianjin Municipal No.2 Detention Centre
Dabian Zhuang Cun,
Xiqing Qu, Zhongbei Zhen
Tianjin Shi
Folkrepubliken Kina

Dear Director,

Allow me to express my concern for Tang Zhishun and Xing Qingxian who have been arrested on the charge of “making arrangements for another person to illegally cross the national border”.

Both men have long-term health conditions which require medications; Tang Zhishun has hyperthyroidism and Xing Qingxian suffers from asthma and respiratory diseases.

I call on the Chinese authorities to ensure that Tang Zhishun and Qing Xingxian are protected from torture and other ill-treatment while in detention.

I also ask you to ensure that they have prompt access to any medical treatment they may need, and have access to their families and lawyers of their own choosing.

Respectfully yours,

(Sammanfattning av texten på svenska:

Tillåt mig att uttrycka min oro för Tang Zhishun och Qing Xingxian som har gripits anklagade för att ha ”gjort arrangemang för att en annan person illegalt ska korsa den nationella gränsen”.

Båda männen har långvariga hälsoproblem som behöver behandling. Tang Zhishun lider av sköldkörtelproblem och Qing Xingxian har astma och andningsproblem. Jag uppmanar de kinesiska myndigheterna att se till att Tang Zhishun och Qing Xingxian skyddas från tortyr och annan misshandel när de sitter i häkte.

Jag ber er också att se till att de har tillgång till den medicinska behandling de behöver och har tillgång till besök av familjer och advokater.)

UA 225/15

Fatta Pennan | 2016-06-14
Även publicerad i AmnestyPress #2/2016