Kina, Ryssland, Georgien

Fatta Pennan | 2016-06-14
Även publicerade i AmnestyPress #2/2016

Kina: Bortförda i Burma – nu i häkte i Kina

Den 6 oktober 2015 bortfördes de kinesiska aktivisterna Tang Zhishun och Xing Qingxian från ett guesthouse i staden Mong La i norra Burma. Först den 4 maj fick familjerna besked att de bägge männen befinner sig i fängsligt förvar inför en rättegång med anklagelsen om ”förberedelser för att hjälpa en annan person att illegalt korsa gränsen”. De gripna är tidigare kända för att ha engagerat sig i arbetsrättsfrågor, tvångsvräkningar och hjälp till fängslade aktivister.

Skriv till
Director
Tianjin Municipal No.2 Detention Centre
Dabian Zhuang Cun,
Xiqing Qu, Zhongbei Zhen
Tianjin Shi
Folkrepubliken Kina

Dear Director,

Allow me to express my concern for Tang Zhishun and Xing Qingxian who have been arrested on the charge of “making arrangements for another person to illegally cross the national border”.

Both men have long-term health conditions which require medications; Tang Zhishun has hyperthyroidism and Xing Qingxian suffers from asthma and respiratory diseases.

I call on the Chinese authorities to ensure that Tang Zhishun and Qing Xingxian are protected from torture and other ill-treatment while in detention.

I also ask you to ensure that they have prompt access to any medical treatment they may need, and have access to their families and lawyers of their own choosing.

Respectfully yours,

(Sammanfattning av texten på svenska:

Tillåt mig att uttrycka min oro för Tang Zhishun och Qing Xingxian som har gripits anklagade för att ha ”gjort arrangemang för att en annan person illegalt ska korsa den nationella gränsen”.

Båda männen har långvariga hälsoproblem som behöver behandling. Tang Zhishun lider av sköldkörtelproblem och Qing Xingxian har astma och andningsproblem. Jag uppmanar de kinesiska myndigheterna att se till att Tang Zhishun och Qing Xingxian skyddas från tortyr och annan misshandel när de sitter i häkte.

Jag ber er också att se till att de har tillgång till den medicinska behandling de behöver och har tillgång till besök av familjer och advokater.)

UA 225/15


Georgien: Samkönade äktenskap ska förbjudas

I Georgiens konstitution står nu att ett äktenskap är en frivillig förening mellan två jämlika parter. Den 7 mars meddelade Georgiens premiärminister att det styrande partiet nu vill ha inskrivet i konstitutionen att ett äktenskap uttryckligen är en förening mellan en man och en kvinna.

Parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter har sagt ja och nu ska förslaget tas upp för beslut. Amnesty anser att detta innebär diskriminering och riskerar att öka hat och våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella i Georgien.

Skriv till

Prime Minister
Giorgi Kvirikashvili
7 Ingorokva St
Tbilisi 0114, Georgien
Facebook: facebook.com/KvirikashviliOfficial
Twitter: @KvirikashviliGi

Dear Prime Minister,

Allow me to express my concern for the proposed bill which would amend the Georgian Constitution introducing a definition of marriage explicitly as a union between a man and a woman. Such amendment would directly discriminate against LGBTI people who live or wish to live in a same-sex union.

Non-discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity is an internationally recognized principle, affirmed by the international community for more than a decade.

Therefore I call on the Georgian authorities to stop the bill aimed at restricting the constitutional definition of marriage as this would effectively discriminate against same-sex partners.

Respectfully yours,

(Sammanfattning av texten på svenska: Jag vill uttrycka min oro över lagförslaget som i ett tillägg till den georgiska författningen skulle föreskriva att ett äktenskap enbart kan vara en förening mellan en man och en kvinna. Ett sådant tillägg skulle direkt diskriminera homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella som lever i eller vill leva i ett samkönat äktenskap.

Icke-diskriminering när det gäller sexuell läggning och könsidentitet är en internationellt erkänd princip som i över ett årtionde har erkänts av det internationella samfundet. Därför vill jag uppmana de georgiska myndigheterna att stoppa lagförslaget som konstitutionellt vill definiera äktenskap på ett sätt som kommer diskriminera samkönade par.)

UA 61/16


Ryssland: Terroriststämplad efter internetinlägg

Den 26 april fastställde regiondomstolen i Sverdlosk en dom mot Yekaterina Vologzheninova på 320 timmars samhällstjänst då hon anses ha uppviglat till ”hat och splittring” genom att på sitt privata konto på VK, ett socialt media på internet, kritisera Rysslands annektering av Krim och stöd till separatister i östra Ukraina.

Hennes bärbara dator och datormus ska förstöras som ”brottsredskap”. Samma domstol har också beslutat att hon ska finnas kvar på listan över ”terrorister och extremister” och hennes bankkonto och bankkort är spärrade.

Skriv till
Prosecutor General of the Russian Federation
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Ryssland
Fax: +7 495 987 5841 / +7 495 692 1725

Dear Prosecutor General,

In writing to you I would like to draw your attention to the case of Yekaterina Vologzheninova. She has been convicted for “inciting hatred and enmity on the grounds of ethnicity” following her online criticism of Russia’s annexation of Crimea and Russia’s military involvement in Donbass.

I hereby call on the Russian authorities to immediately take the necessary steps to overturn Yekaterina Vologzheninova’s conviction. I believe that she is being prosecuted solely for exercising her right to freedom of expression.

Further, I urge the authorities to ensure that her name is removed immediately from the Rosfinmonitoring’s List of Terrorists and Extremists.

Respectfully yours,

(Sammanfattning av texten på svenska:

Jag skriver till er för att fästa er uppmärksamhet på fallet Yekaterina Vologzheninova. Hon har fällts för ”att ha uppviglat till hat och splittring på etnisk grund” efter att hon på internet har kritiserat Rysslands annektering av Krim och Rysslands militära inblandning i Donbass. Jag uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart vidta nödvändiga steg för att upphäva domen mot Yekaterina Vologzheninova som jag tror har straffats enbart för att hon har använt sin yttrandefrihet.

Jag ber också att ta bort Yekaterina Vologzheninovas namn från Rosfinmonitorings lista på terrorister och extremister.)

UA 232/15


Fatta Pennan | 2016-06-14
Även publicerade i AmnestyPress #2/2016