Vietnam: Samvetsfånges hälsa har försämrats (UA 28/16 Vietnam 2 februari)

Fatta Pennan | 2016-02-29
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016

Sedan februari 2014 sitter människorättsförsvararen Bùi Thi Minh Hang fängslad. Hon greps när hon i en grupp på 20 personer reste för att besöka människorättsförsvararen Nguyen Bac Truyen som hade attackerats. Gruppen stoppades av trafikpolis och attackerades sedan av en större grupp män och misshandlades. Hon dömdes till tre års fängelse för att ha hindrat trafiken.

Bùi Thi Minh Hang är en välkänd aktivist som har engagerat sig i fredliga protester mot de kinesiska anspråken på områden i Sydkinesiska sjön. Hennes hälsa i fängelset har allvarligt försämrats och hon förvägras vård.

Skriv till:
Minister of Foreign Affairs
Pham Binh Minh
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Fax: + 844 3823 1872
E-post: [email protected]

Dear Minister,
It is my sincere hope that you will carefully consider my concerns in the following case. I am writing to demand that the human rights defender Bùi Thi Minh Hang be released immediately and unconditionally, as she is a prisoner of conscience detained solely for her peaceful activities defending human rights.
Furthermore, I urge that while still detained, she should be immediately provided with appropriate medical care, and treated in accordance with the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders, including access to family and doctors.
Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Det är mitt uppriktiga hopp att ni allvarligt ska överväga min oro i följande fall. Jag skriver för att begära att människorättsförsvararen Bùi Thi Minh Hang villkorslöst och omedelbart ska friges då hon är en samvetsfånge som fängslats enbart för sina fredliga aktiviteter för att försvara mänskliga rättigheter.
Jag vill vidare be er, att hon, så länge hon är fängslad, ska få medicinsk vård och behandlas i enligt med FN:s regler för fängslade, däribland att hon får träffa familj och läkare.
Högaktningsfullt,

Fatta Pennan | 2016-02-29
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016