Bahrain: Ett års fängelse för sönderriven bild

Fatta Pennan | 2015-11-18
Även publicerad i AmnestyPress #4/2015

Detta är en uppföljning av Urgent Action 306/14

Zainab al-Khawaja har fått sin fängelsedom sänkt från tre år till ett år för att ha rivit sönder en bild av Bahrains kung. Om hon inte betalar en bötessumma på 3 000 dinarer (cirka 72 000 kronor) förlängs straffet med 18 månader. Zainab al-Khawaja var inte närvarande vid rättegången. Om hon fängslas kommer Amnesty att betrakta henne som samvetsfånge. Ytterligare tre åtal mot henne är på gång.

Hon har tillbringat 18 månader i fängelse sedan protesterna i Bahrain inleddes år 2011. Hennes far, Abdulhadi al-Khawaja, grundare av MR-organisation BCHR, är dömd till livstids fängelse.

Skriv till:
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555, Rifa’a Palace,
al-Manama, Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
May I draw Your Majesty's attention to my concerns regarding Zainab Al-Khawaja. I have learned that Zainab Al-Khawaja's three-year prison sentence has been reduced on appeal to one year and a large fine; if she does not pay the fine, her prison sentence will be extended by a further 18 months.

I hereby urge Your Majesty to quash all of Zainab Al-Khawaja’s convictions, which arise solely from her peaceful exercise of her right to freedom of expression.

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill fästa Ers majstäts uppmärksamhet på Zainab Al-Khawaja där jag har hört att hennes treåriga straff har reducerats i högre instans till ett år och en kraftig bötessumma. Om hon inte betalar böterna kommer hennes fängelsestraff förlängas med ytterligare 18 månader. Jag ber Ers majestät att upphäva alla domar mot Zainab Al-Khawaja då hon bara fredligt har använt sin yttrandefrihet.

Fatta Pennan | 2015-11-18
Även publicerad i AmnestyPress #4/2015