Indonesien, Colombia, Dominikanska republiken

Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerade i AmnestyPress #5/2013

Indonesien: Shiamuslimer riskerar vräkning

Minst 168 shiamuslimer på östra Java riskerar att återigen tvångsförflyttas (se Fatta pennan nummer 5/2012), denna gång från sina temporära bostäder som de tidigare tilldelats i augusti 2012, efter att en våldsam folkmassa hade attackerat deras by, Sidoarjo på östra Java.

I juli uttryckte FN:s kommitté för mänskliga rättigheter oro över de indonesiska myndigheternas misslyckade försök att skydda religiösa minoriteter mot våldsamma överfall. Shiamuslimerna och människorättsorganisationer anser att tvångsförflyttningarna är ett sätt att få shiamuslimerna att konvertera till den sunnitiska grenen av islam.
Amnesty kräver att tvångsförflyttningarna omedelbart stoppas och att shiamuslimerna i säkerhet kan återvända till sina hem.

Skriv till
Governor of East Java
Soekarwo
Jl. Pahlawan No. 110,
Surabaya, East Java,
Indonesien
Fax: +62 31 355 7138

Dear Governor, Having read that at least 168 people from a Shi’a community in East Java are at risk of being forcibly removed again from their temporary shelter, I wish to express my concerns.

I call on you to halt immediately the threatened forced eviction of the Shi’a community in Sidoarjo, East Java, and to guarantee the safe, voluntary and dignified return of this Shi’a community to their homes, according to their wishes. I also urge you to provide them with assistance so as to enable them to rebuild the homes that were damaged or destroyed.

Moreover, I call on you to investigate reports that central and local government officials are involved in the intimidation of Shi’a followers in order to force them to renounce their faith. Lastly, I seek assurances that all those involved in the attack against the Shi’a community are speedily brought to justice in proceedings which meet international standards of fairness and without the imposition of the death penalty, and that victims are provided reparation.
Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Bäste guvernör, Jag är oroad efter att ha läst om att minst 168 personer från en shiamuslimsk samfällighet på östra Java riskerar att tvångsvräkas från sin tillfälliga tillflyktsort. Jag uppmanar er att omedelbart stoppa den hotande tvångsförflyttningen av shiamuslimerna i Sidoarjo och garantera att de i säkerhet och värdighet kan återvända till sina ursprungliga hem om de så önskar. Jag ber er också att se till att de får hjälp att återuppbygga sina hem som har skadats eller förstörts.

Jag ber er vidare att undersöka uppgifterna om påtryckningar mot shiamuslimer i syfte att få dem att överge sin tro. De som har deltagit i attackerna mot shiamuslimerna måste skyndsamt ställas inför rätta och då få korrekta rättegångar där dödsstraff inte utdöms. Offren för attackerna måste också få kompensation.

Högaktningsfullt
Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari.


Domnikanska republiken: Medborgarskap kan dras in

En nationalistisk atmosfär präglar Dominikanska republiken och personer av haitiskt ursprung riskerar att bli utsatta för våldshot och andra övergrepp.
Ett utslag i Konstitutionsdomstolen den 23 september kan beröva tusentals dominikaner med haitiskt ursprung deras medborgarskap Som en följd av detta har fientliga uttalanden och hot mot medborgare av haitiskt ursprung, haitiska migranter och människorättsaktivister ökat.
Den 4 november deltog hundratals personer i en nationalistisk demonstration och ropade ”död åt förrädarna”.
De dominikanska myndigheterna förnekar att det finns risk för att medborgare blir statslösa och hävdar istället att lagen kommer att skapa klarhet och bättre villkor för invandrare.
Amnesty vädjar till de dominikanska myndigheterna att inte verkställa domstolens beslut och skydda människorättsförsvarare, journalister och alla med utländskt ursprung från våld och rasism.

Skriv till
President Danilo Medina
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo,
Dominikanska republiken

E-post: [email protected]

Señor Presidente:
Permítame expresar mi profunda preocupación por la resolución del Tribunal Constitucional de privar la nacionalidad dominicana a miles de personas de ascendencia extranjera. Insto a las autoridades que suspendan la aplicación de esa resolución hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país y formule sus recomendaciones, basadas en las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos.
Las autoridades tienen que tomar todas las medidas necesarias para proteger frente al racismo, la xenofobia y la violencia a las personas de origen extranjero o supuestamente extranjero, así como a los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y otras personas que puedan correr peligro por haberse pronunciado contra la resolución 0168-13.
Attentamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari.

Sammanfattning av brevet på svenska
Herr President:
Tillåt mig att uttrycka min djupa oro över resolutionen i Konstitutionsdomstolen att frånta tusentals personer med utländsk härkomst deras dominikanska nationalitet. Jag uppmanar myndigheterna att upphäva tillämpningen av denna resolution tills den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter besökt landet och gett rekommendationer, baserade på de skyldigheter Dominikanska republiken har vad gäller mänskliga rättigheter.
Myndigheterna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dem med utländsk härkomst mot rasism och främlingsfientlighet, likväl som de människorättsförsvarare och andra som kan vara i fara för att de uttalat sig mot resolutionen.
En nationell konsultation måste inledas med civilsamhället och dem som påverkas av resolutionen, med syfte att vidta nödvändiga administrativa och juridiska åtgärder för att återge den dominikanska nationaliteten till dem blivit fråntagna den genom resolutionen.


Colombia : Medlem av fackförening mördad

Fackföreningsmedlemmen Oscar López Triviño mördades den 9 november i Bugalagrande i sydvästra Colombia. Dagen innan mordet mottog Lopéz Triviño, tillsammans med andra medlemmar av fackföreningen SINALTRAINA, dödshot via sms från paramilitärer. Hoten riktar sig till personer anställda av Nestlé.

Sedan 1982 har medlemmar i SINATRAINAL, som organiserar anställda hos Nestlé, mottagit upprepade dödshot från paramilitärer och över tjugo medlemmar har mördats, varav 13 var anställda av Nestlé. Nestlé har tidigare förnekat anknytningar till paramilitärens våld. Företaget har dock ansvar att bistå myndigheterna i utredningar av det senaste mordet och dödshoten, samt vädja till myndigheterna att vidta åtgärder, anser Amnesty.

Amnesty kräver skydd för dem som är i fara och vädjar till myndigheterna att göra en opartisk utredning av mordet på Oscar Lopéz Triviño, samt hoten mot de andra medlemmarna.

Skriv till
President
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7–26,
Bogotá
Colombia
Fax: +57 1 596 0631 (kan vara upptaget)

Excelentísimo Señor Presidente:
El sindicalista Oscar López Triviño, que trabajaba para Nestlé y era miembro de la seccional de Bugalagrande del SINALTRAINAL fue asesinado el 9 de noviembre en Bugalagrande.
Pido a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial este homicidio y las amenazas de muerte realizadas contra miembros de SINALTRAINAL en el Valle del Cauca. Los resultados deben ser publicadas y los responsables llevados ante la justicia

Quiero expresar mi preocupación por la seguridad de José Onofre Esquivel Luna, Álvaro Varela Pérez y otros miembros del SINALTRINAL y ruego a las autoridades que brinden protección de acuerdo con los deseos de los propios amenazados.

Las autoridades deben instar que la Nestlé coopere plenamente con las investigaciones criminales sobre este homicidio y amenazas recientes, y las investigaciones tienen que ser exhaustivas e imparciales.
Respetuosamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari.

Sammanfattning av brevet på spanska

Ers Excellens,

Fackföreningsmannen O.L.T, som arbetade för Nestlé och var medlem av den lokala föreningen av SINALTRAINAL i Bugalagrande mördades den 9 november.

Jag uppmanar myndigheterna att inleda en oberoende och grundlig utredning av mordet och av dödshoten mot andra medlemmar av SINALTRAINAL i Valle del Cauca. Resultaten bör offentliggöras och de skyldiga ställas inför rätta.

Jag vill uttrycka min oro för säkerheten för J.O.E.L, A.V.P och andra medlemmar av fackföreningen och uppmanar myndigheterna att ge dem skydd enligt deras egen önskan.

Myndigheterna bör uppmana Nestlé att fullt ut samarbete i utredningarna av mordet och hoten, och utredningarna måste vara grundliga och oberoende.

Högaktningsfullt


Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerade i AmnestyPress #5/2013