Colombia: Afrocolombianer mottar dödshot

Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013

Andres Lance, medlem i ett samhällsråd i El Carmen del Darien, blev den 3 oktober hotad till livet av män som arbetar för ett antal inflytelserika jordägare som har beslagtagit kollektivt ägd afrocolombiansk mark i Curavadoområdet i norra Colombia.

Marleny Benitez, rådsmedlem i Pedeguita Mansilla, blev tillsammans med andra kvinnor knivhotad av en man med anknytningar till paramilitären då hon och en grupp återvände till ett område de hade tvingats lämna för 16 år sedan. Samme man hotade även Enrique Petro, som jobbar för fördrivna afrocolombianernas rätt att återvända till områden som de har tvingats lämna.

I december 2012 slog författningsdomstolen fast att regeringen måste följa en tidsplan för att fördrivna afrocolombianer ska kunna återfå sin mark. Under åren har de blivit utsatta för dödshot när de har försökt återta mark. Amnesty kräver säkerhet och skydd för de afrocolombianska invånarna och avväpning av paramilitära grupper.

Skriv till
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la Republica,
Palacio de Narino, Carrera 8 No.7-26
Bogota
Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Excmo Sr. Presidente:

Me dirijo a Usted para expresar mi preocupación por la seguridad de Andrés Lance, Marleny Benítez, Enrique Petro y otros líderes comunitarios de las zonas de Pedeguita Mansilla y el Curvaradó. Ellos han sido amenazados por paramilitares al intentar reclamar sus tierras que han sido apropriadas ilegalmente por terratenientes y por intereses económicos vinculados a los paramilitares en la región.
También pido a las autoridades que ordenen una investigación completa e imparcial sobre las amenazas de los paramilitares contra miembros de las comunidades de Curvaradó y Pedeguita Mansilla. Los resultados de la investigación deben ser publicados, y los responsables de estas amenazas tienen que ser llevados ante la justicia.

Además, las autoridades tienen que emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vänder mig till er för att uttrycka min oro för Andrés Lance, Marleny Benítez, Enrique Petro och andra ledare i Pedeguita Mansilla och Curvaradó. De har hotats av paramilitärer efter att ha försökt återfå de ägor som jordägare och ekonomiska intressen med kopplingar till paramilitären i regionen olagligt har lagt beslag på.

Jag uppmanar myndigheterna att tillhandahålla ett effektivt skydd enligt de drabbades önskemål.

Jag ber också myndigheterna att beordra en grundlig utredning av hoten från paramilitären mot medlemmar av samhällena i Curvaradó och Pedeguita Mansilla. Resultaten bör offentliggöras och de skyldiga ställas inför rätta.

Dessutom måste myndigheterna vidta omedelbara åtgärder för att upplösa de paramilitära grupperna och bryta deras kontakter med säkerhetsstyrkorna.

Fatta Pennan | 2013-10-25
Även publicerad i AmnestyPress #4/2013