Irak/Kurdistan: Fängelsedomar fastställda

Fatta Pennan | 2021-05-25
Även publicerad i AmnestyPress #2/2021

Den 28 april fastställde en appellationsdomstol i Erbil, huvudstad i den kurdiska regionen i Irak, fängelsedomarna mot journalisterna och aktivisterna Sherwan Sherwani, Guhdar Zebari, Hariwan Isaa, Ayaz Karam och Shvan Saeed.
De fem männen dömdes till sex års fängelse efter en tvivelaktig rättegång med anklagelser om att de är spioner och destabiliserar nationell säkerhet.

Skriv till
Dr. Dindar Zebari
KRG Coordinator Office for International Advocacy (OCIA)
Erbil
Kurdistan Region of Iraq Irak
E-post: dindar.zebari@gov.krd
Twitter: @DrDindarZebari

Dear Dr. Zebari,

On 28 April, the Court of Appeal upheld the six-year prison sentence against activists and journalists Sherwan Sherwani, Guhdar Zebari, Hariwan Issa, Ayaz Karam and Shvan Saeed. The Court rejected the defendants’ claims of torture and other ill-treatment, while confirming the charges brought against the five activists and journalists, which include “receiving money from the consulates of the USA and of Germany”; “sending sensitive information to foreign entities” and “cooperating with the Kurdistan Workers’ Party (PKK)”.

According to information available to Amnesty International, the five men are detained in overcrowded cells with no room to sleep, stand or walk.
I urge you to immediately and unconditionally release Sherwan Sherwani, Guhdar Zebari, Hariwan Issa, Ayaz Karam and Shvan Saeed and ensure a prompt and effective investigation into the allegations of torture and other ill-treatment.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Den 28 april fastställde appellationsdomstolen sexåriga fängelsestraff för aktivisterna och journalisterna Sherwan Sherwani, Guhdar Zebari, Hariwan Issa, Ayaz Karam och Shvan Saeed. Domstolen avvisade de svarandes uppgifter om tortyr och annan misshandel.

Däremot fastställdes åtalet mot de fem aktivisterna och journalisterna. De anklagades bland annat för att ”tagit emot pengar från konsulaten för USA och Tyskland”, ha ”skickat känslig information till utländska entiteter” och ”samarbete med Kurdistans arbetarparti (PKK)”.

Enligt de uppgifter Amnesty har så hålls de fem männen i överfulla celler utan tillräckligt utrymme för att kunna sova, stå eller gå.

Jag ber er att omedelbart och villkorslöst frige Sherwan Sherwani, Guhdar Zebari, Hariwan Issa, Ayaz Karam och Shvan Saeed och se till att en skyndsam och effektiv undersökning görs om anklagelserna om tortyr och misshandel.

UA 28/21

Fatta Pennan | 2021-05-25
Även publicerad i AmnestyPress #2/2021