Brasilien: Brist på syrgas hotar patienter

Fatta Pennan | 2021-02-16
Även publicerad i AmnestyPress #1/2021

I Manaus, huvudstad i delstaten Amazonas i Brasilien, råder hälsokris med brist på syrgas efter en ökning av antalet fall av covid-19.

Manaus har cirka två miljoner invånare och i mitten av januari rapporterades att över 1 500 coronapatienter vårdades på sjukhus. Dödstalen stiger och hälsovårdsarbetare och delstatsmyndigheter har slagit larm om att syrgasen har tagit slut. Det finns risk att samma situation också drabbar andra städer och delstater i området.

Skriv till:
Minister of Health
Eduardo Pazuello
Esplanada dos Ministérios, Bloco G.
Brasília, Distrito Federal
Brasilien
CEP: 70.058-900

E-post: chefia.gm@saude.gov.br   Dear Minister Pazuello,

I am writing to express my concern regarding the current situation in the hospitals of Manaus. The city is facing a spike in COVID-19 infections, hospitals at maximum capacity, and a lack of oxygen to treat patients. While the federal government has now sent oxygen tanks to the city, these are insufficient to meet current demand. Other cities and states in nearby regions could also be at risk of facing a similar situation.

I call upon you to take all the necessary steps to guarantee the right to health of patients in the city of Manaus and other cities in nearby regions that could face similar risks, by ensuring that they are equipped with an adequate supply of oxygen and other necessary medical supplies.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min oro över den nuvarande situationen på sjukhusen i Manaus. Staden har upplevt en ökning av antalet fall av covid-19, sjukhusen arbetar på maxnivå och det är brist på syrgas för att behandla patienter.

Den federala regeringen har skickat syrgas till staden men dessa leveranser är otillräckliga för att möta behoven. Andra städer och delstater i närliggande regioner riskerar också att hamna i en liknande situation.

Jag uppmanar er att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera rätten till hälsovård för patienter i Manaus och andra städer i närliggande regioner genom att se till att tillräcklig mängd syrgas och annan nödvändig medicinsk utrustning finns.

UA: 005/21

Fatta Pennan | 2021-02-16
Även publicerad i AmnestyPress #1/2021