Guatemala: MR-försvarare mördad

Fatta Pennan | 2018-08-26
Även publicerad i AmnestyPress #3/2018

Den 27 juli försvann sjuksköterskan och människorättsförsvararen Juana Raymundo i nordvästra Guatemala. Nästa dag påträffades hon mördad vid en flod. Juana Raymundo var aktiv i organisationerna CODECA, som arbetar med utveckling för bondebefolkningen, och MLP. Hon arbetade med utbildning för kvinnor.
På mindre än tre månader har åtta människorättsförsvarare mördats i Guatemala.

Skriv till:
Fiscal General
María Consuelo Porras
15 Avenida 15-16, Zona 1
Edificio Gerona, 8° nivel, 01001
Ciudad de Guatemala, Guatemala
E-post: mariadelcarmengarciaescobar@gmail.com

Estimada Señora Fiscal:
Mediante la siguiente quisiera llamar su atención al caso de Juana Raymundo, hallado asesinada el día 28 de julio en Nebaj. Juana Raymundo era miembro de CODECA y la octava persona defensora de los DDHH matada en Guatemala en menos de tres meses.
Me dirijo a Ud. solicitando a las autoridades que inicien una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre el homicidio de Juana Raymundo y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de CODECA y el CCDA.
Exigo que tomen todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los miembros del CODECA y CCDA en peligro, de acuerdo con los deseos de las propias personas afectadas.
Atentamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Genom detta vill jag uppmärksamma er på fallet med Juana Raymundo, som mördades den 28 juli i Nebaj. Juana Raymundo var medlem i CODECA och den åttonde människorättsförsvararen som dödats i Guatemala på mindre än tre månader.

Jag skriver till er för att be myndigheterna att omedelbart inleda en opartisk och grundlig utredning av mordet på Juana Raymundo och på andra människorättsförsvarare i CODECA och CCDA. Utredningen bör ta i beaktande att attacken kan vara en möjlig vedergällning för dessa människors arbete som försvarare av de mänskliga rättigheterna, så som nämns i de nyligen antagna Allmänna instruktioner om utredning av brott mot människorättsförsvarare.

Jag kräver att ni vidtar alla lämpliga åtgärder för att garantera säkerheten för CODECA och CCDA-medlemmar i fara i enlighet med de drabbades egna önskemål.

UA 97/18

Fatta Pennan | 2018-08-26
Även publicerad i AmnestyPress #3/2018