Burma: Samvetsfånge sedan 2012

Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerad i AmnestyPress #2/2017

Lahpai Gam, 64, återsändes den 20 april till Myitkyina-fängelset i delstaten Kachin i norra Burma (Myanmar) efter att ha vårdats på sjukhus en månad. Han greps år 2012 och torterades av militären. Han tvingades också ha sex med en manlig medfånge.
Laphai Gam dömdes till åtta års fängelse för medlemskap i KIA, en väpnad grupp i Kachin, och för bomber som hade placerats ut vid broar.

FN:s arbetsgrupp för godtyckliga fängslanden underkände i november 2013 rättegången och Amnesty betraktar honom som samvetsfånge.

Skriv till
State Counsellor
Daw Aung San Suu Kyi
Ministry of Foreign Affairs, Office No. 9
Nay Pyi Taw
Myanmar

Fax: + 95 67 412 396

Your Excellency,

In June 2012, herdsman Lahpai Gam was arrested in Kachin state. He was later sentenced to eight years imprisonment based on evidence retracted during torture.

Amnesty International consider Laphai Gam a prisoner of conscience and I urge Your Excellency to immediately and unconditionally release him and all other prisoners of conscience in Myanmar.

Pending Lahpai Gam’s release, I urge Your excellency to ensure that he has prompt access to necessary health care and treatment.

An independent and impartial investigation should be made into the allegations that Lahpai Gam was tortured and those responsible must be brought to justice in trials which meet international fair trial standards.

Respectfully,

Sammanfattning av texten på svenska

För fem år sedan, i juni 2012, greps herden Lahpai Gam i Kachin-staten. Han dömdes senare till åtta års fängelse efter att ha torterats.

Amnesty International betraktar Lahpai Gam som samvetsfånge och jag ber att ni omedelbart och villkorslöst friger honom och andra samvetsfångar i Myanmar.

I avvaktan på Lahpai Gams frigivning ber jag er att se till att han har tillgång till nödvändig hälsovård och behandling.

En oberoende och opartisk utredning måste göras om anklagelserna att Lahpai Gam torterades och de som bär ansvaret måste ställas till svars i rättegångar som håller internationell måttstock för korrekta rättegångar.

Högaktningsfullt,

Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerad i AmnestyPress #2/2017