Burma, Iran, Laos

Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerade i AmnestyPress #2/2017

Burma: Samvetsfånge sedan 2012

Lahpai Gam, 64, återsändes den 20 april till Myitkyina-fängelset i delstaten Kachin i norra Burma (Myanmar) efter att ha vårdats på sjukhus en månad. Han greps år 2012 och torterades av militären. Han tvingades också ha sex med en manlig medfånge.
Laphai Gam dömdes till åtta års fängelse för medlemskap i KIA, en väpnad grupp i Kachin, och för bomber som hade placerats ut vid broar.

FN:s arbetsgrupp för godtyckliga fängslanden underkände i november 2013 rättegången och Amnesty betraktar honom som samvetsfånge.

Skriv till
State Counsellor
Daw Aung San Suu Kyi
Ministry of Foreign Affairs, Office No. 9
Nay Pyi Taw
Myanmar

Fax: + 95 67 412 396

Your Excellency,

In June 2012, herdsman Lahpai Gam was arrested in Kachin state. He was later sentenced to eight years imprisonment based on evidence retracted during torture.

Amnesty International consider Laphai Gam a prisoner of conscience and I urge Your Excellency to immediately and unconditionally release him and all other prisoners of conscience in Myanmar.

Pending Lahpai Gam’s release, I urge Your excellency to ensure that he has prompt access to necessary health care and treatment.

An independent and impartial investigation should be made into the allegations that Lahpai Gam was tortured and those responsible must be brought to justice in trials which meet international fair trial standards.

Respectfully,

Sammanfattning av texten på svenska

För fem år sedan, i juni 2012, greps herden Lahpai Gam i Kachin-staten. Han dömdes senare till åtta års fängelse efter att ha torterats.

Amnesty International betraktar Lahpai Gam som samvetsfånge och jag ber att ni omedelbart och villkorslöst friger honom och andra samvetsfångar i Myanmar.

I avvaktan på Lahpai Gams frigivning ber jag er att se till att han har tillgång till nödvändig hälsovård och behandling.

En oberoende och opartisk utredning måste göras om anklagelserna att Lahpai Gam torterades och de som bär ansvaret måste ställas till svars i rättegångar som håller internationell måttstock för korrekta rättegångar.

Högaktningsfullt,


Iran: Facklig ledare hungerstrejkar

Matematikläraren Esmail Abdi, som tillhör styrelsen i lärarfacket ITTA i Irans huvudstad Teheran, inledde den 30 april en hungerstrejk och fördes den 12 maj till ett fängelsesjukhus.

Esmail Abdi började den 9 november 2016 avtjäna ett straff på sex års fängelse för fredlig facklig verksamhet. Han har som facklig ledare deltagit i internationella möten i Education International, lärarfackens international, vilket har irriterat myndigheterna.

Den 22 juli 2015 demonstrerade tusentals lärare för att kräva frihet för Esmail Abdi och ett stopp på trakasserier mot fackliga aktivister.

Skriv till
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, Deadend of 1 Azizi
Above Pasteur Intersection
Vali Asr Street, Tehran
Iran

Your Excellency,

Teacher Esmail Abdi was arrested on November 9, 2016 to begin serving a six-year sentence. He has, among other charges, been convicted of “spreading propaganda against the system”. The convictions stems from his peaceful trade union activities.

I call on the Iranian authorities to release Esmail Abdi immediately and unconditionally, as he is a prisoner of conscience held solely for his legitimate peaceful trade union activities.

Further, Esmail Abdi must be transferred to a medical facility outside prison where he can access specialized medical care in compliance with medical ethics.

Finally, I call on the authorities to respect the right of everyone to form and join a trade union of their choice, which is guaranteed under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which Iran has ratified.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Läraren Esmail Abdi greps den 9 november 2016 för att börja avtjäna sin fängelsedom på sex år. Bland åtalspunkterna fanns ”spridande av propaganda mot systemet”. Fängelsestraffet beror på Esmail Abdis fredliga fackliga aktiviteter.

Jag uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Esmail Abdi då han är samvetsfånge som enbart hålls fängslad för legitima fredliga fackliga aktiviteter.
Vidare måste Esmail Abdi överföras till en medicinsk institution utanför fängelset där han kan få specialiserad sjukvård i enligt med medicinsk etik.

Till sist vill jag uppmana myndigheterna att respektera och skydda rätten för envar att bilda och ansluta sig till en fackförening efter eget val. Detta är garanterat i konventionen om Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och i konventionen om Medborgerliga och politiska rättigheter. Iran har ratificerat bägge konventionerna.

Högaktningsfullt,


Laos: Tre aktivister dömda i hemlighet

Amnesty har fått tillförlitlig information om att tre människorättsaktivister; Soukan Chaithad, Somphone Phimmasone och Lodkham Thammavong i april dömdes till 18, 20 respektive 12 års fängelse vid en hemlig rättegång.

De hade i Thailands huvudstad Bangkok den 2 december 2015 deltagit i en demonstration och på Facebook kritiserat korruption, skogsavverkning och människorättskränkningar i Laos.

När de återvände till Laos greps de i mars 2016 och den 25 maj 2016 framträdde de i TV och där sades att de var ett hot mot nationell säkerhet. Amnesty betraktar dem som samvetsfångar.

Skriv till
Prime Minister
Thongloun Sisoulith
Prime Minister's Office
Lane Xang Avenue
Vientiane, Laos
Fax: + 856 21 213560

Your Excellency,

Allow me to express my concern about the sentencing, after a secret trial in April 2017, of Soukan Chaithad, Lodkham Thammavong and Somphone Phimmasone to between 12 and 20 years’ in prison.

I have reason to believe that they are prisoners of conscience, held solely for the peaceful exercise of their human rights and call for their immediate and unconditional release.

I urge that, while detained, they are treated humanely, in full accordance with international standards, including being allowed regular and frequent access to families, lawyers and adequate medical care.

The full details of the charges and criminal proceedings against them must be made public, and an independent and efficient investigation into their incommunicado detention should be ordered, and those responsible must be brought to justice.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min oro efter att Soukan Chaithad, Lodkham Thammavong och Somphone Phimmasone efter en hemlig rättegång i april 2017 dömdes till mellan 12 och 20 års fängelse. Jag har skäl att tro att de är samvetsfångar som hålls fängslade för att fredligt ha utnyttjat sina mänskliga rättigheter och jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige dem.

Under tiden de är i fängelse kräver jag att de behandlas humant i enlighet med internationell standard, vilket inbegriper regelbunden tillgång till möten med familjer, advokater och adekvat medicinsk vård.

Detaljerna kring åtalet och rättegången mot dem måste offentliggöras. Därtill måste en oberoende och kompetent undersökning göras om hur de har hållits isolerade och de ansvariga måste ställas inför rätta.

Högaktningsfullt,


Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerade i AmnestyPress #2/2017