Colombia: Fredsbyn hotas av paramilitär

Fatta Pennan | 2016-11-23
Även publicerad i AmnestyPress #4/2016

Den 23 mars 1997 utropade en rad byar i kommunen Apartadó i nordvästra Colombia att de står utanför den väpnade konflikt som har pågått sedan 1964. Fredssamhälligheten San José de Apartadó har fått stor uppmärksamhet som positivt exempel men priset har varit högt då över 200 medlemmar har dödats eller ”försvunnit”. I höst har oron ökat då paramilitärer från en grupp som kallar sig AGC har slagit läger bland fredsbyarna och hotat att döda personer.

Skriv till:
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá
Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Excmo. Sr. Presidente Santos,

Permítame expresar mi preocupación por la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otros civiles que viven en la zona. En los últimos meses ha habido un incremento de la actividad paramilitar, y los miembros de la comunidad han informado de que los paramilitares los han amenazado y les han dicho que están en la zona para quedarse.

Insto a las autoridades que emprendan acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos formulados por el gobierno.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min oro för säkerheten för medlemmar i fredsbyn San José de Apartadó och andra civila som bor i området. Under de senaste månaderna har det skett en ökning av paramilitär verksamhet, och medlemmar av byn har rapporterat att paramilitärerna har hotat dem och sagt att de är i området att stanna.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart vidta åtgärder för att upplösa de paramilitära grupperna och bryta deras förbindelser med säkerhetsstyrkorna i enlighet med uttryckta löften från regeringen.

(UA 236/16)

Läs mer om fredsbyn San José de Apartadó

Fredsbyn San José de Apartadó kämpar för livet (Amnesty Press 11 november 2011)

Fatta Pennan | 2016-11-23
Även publicerad i AmnestyPress #4/2016