Bahrain: Diktläsning gav ett års fängelse

Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015

Den 15 februari fastställde appellationsdomstolen i Bahrain fängelsedomen på ett år mot Ahmad Mshaima för att ha ”förolämpat kungen i Bahrain”. Amnesty betraktar honom som samvetsfånge som fredligt har använt sin yttrandefrihet.

Ahmad Mshaima sitter nu i samma fängelse som sin far, Hassan Mshaima, som är dömd till livstids fängelse tillsammans med 13 andra oppositionsaktivister. Ahmad Mshaima greps den 28 december 2013 och åtalades för att ha deltagit i olaga sammankomst efter en demonstration den 14 februari 2013, årsdagen av starten på demokratiprotesterna år 2011. Den 25 juni släpptes han fri mot borgen men den rättegången är ännu inte avslutad.

Den 13 november 2014 greps han igen anklagad för att under en religiös festival på ön al-Muharraq den 1 november ha läst en dikt som förolämpade kungen. Domen blev ett års fängelse.

Skriv till
King
Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 1766 4587 (det kan vara svårt att komma fram)

Your Majesty:
Allow me to draw Your Majesty's attention to my concerns in the following case.
I have been informed that Ahmad Mshaima has lost an appeal against his one-year prison sentence for “insulting the King of Bahrain”.

Consequently, I urge Your Majesty to quash the sentence imposed on Ahmad Mshaima and release him immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience, jailed solely for exercising his right to freedom of expression.
Furthermore, I urge that any pending charges against him be dropped if he has been charged solely for exercising his right to freedom of assembly.
Lastly, I urge Your Majesty to uphold the right to freedom of expression and repeal laws that criminalize the peaceful exercise of the rights to freedom of expression, association and assembly including Article 214 of the Penal Code.
Respectfully yours,

Sammanfattning på svenska

Tillåt mig att dra ers majestäts uppmärksamhet till detta fall. Jag har fått information om att Ahmad Mshaima har förlorat sin överklagan mot en dom på ett års fängelse för att ha ”förolämpat kungen av Bahrain”. Jag ber er majestät att upphäva domen mot Ahmad Mshaima och frige honom omedelbart och villkorslöst då han är en samvetsfånge som enbart använt sin yttrandefrihet. Till sist vill jag uppmana ers majestät att respektera yttrandefriheten och upphäva lagar som begränsar denna frihet, föreningsfriheten och församlingsfriheten, inklusive paragraf 214 i brottsbalken.

Högaktningsfullt

Fatta Pennan | 2015-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015