Egypten, Indonesien, USA,

Fatta Pennan | 2013-05-29
Även publicerade i AmnestyPress #2/2013

Indonesien: Sex personer ska avrättas

Den 14 mars verkställdes den första avrättningen i Indonesien sedan år 2008 då den malawiske medborgaren Adami Wilson, dömd för narkotikainnehav, ställdes inför en exekutionspatrull. Den 17 maj avrättades ytterligare tre personer. Riksåklagarens kontor har förklarat att tio avrättningar ska verkställas i år. Några namn gavs inte men det meddelades att tre av de nio är dömda för narkotikabrott och de andra sex för överlagt mord. Det finns minst 130 dödsdömda fångar i Indonesien och hittills i år har sex dödsdomar avkunnats.
Avrättningar i Indonesien verkställs genom arkebusering. En exekutionspatrull på upp till tolv personer står fem-tio meter från fången som får välja att skjutas stående eller sittande och om ögonen ska täckas eller inte. Tre personer i exekutionspatrullen har skarp ammunition medan de andra har lösa skott. Amnesty uppmanar myndigheterna i Indonesien att sätta stopp för de planerade avrättningarna.

Skriv till
President
H.E. Susilo Bambang Yudhoyono
Istana Merdeka
Jakarta Pusat 10110, Indonesien
Fax: +62 21345 2685

Your Excellency,
May I use this opportunity to express my concerns upon learning that a further six people are at risk of execution following Adami Wilson's execution on March 14, and the recent executions of Suryadi Swabuana, Jurit bin Abdullah and Ibrahim bin Ujang on May 16.
I find it extremely distressing that this decision to resume executions has set Indonesia against global trends towards abolition of the death penalty. Therefore I call for an immediate halt to all executions and for all outstanding death sentences to be commuted to terms of imprisonment. I also call on you to release information on the number of prisoners under sentence of death and to disclose their names and other relevant information to their families.
Lastly, I urge that an immediate moratorium on executions be established, with a view to abolishing the death penalty in Indonesia.
Yours respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska
Jag vill uttrycka min oro efter att ha hört att ytterligare sex personer riskerar att avrättas efter att Adam Wilson avrättades den 14 mars och de senaste avrättningarna av Suryadi Swabuana, Jurit bin Abdullah och Ibrahim bin Ujang den 16 maj.
Jag anser att det är extremt olyckligt att detta beslut att återuppta avrättningar gör att Indonesien går emot den allmänna trenden i världen att avskaffa dödsstraff. Jag ber er därför att omedelbart stoppa alla avrättningar och att omvandla alla utdömda dödsstraff till fängelsestraff. Jag ber er vidare att publicera information om antalet dödsdömda fångar och att offentliggöra deras namn och ge annan relevant information till deras familjer. Till sist uppmanar jag er att omedelbart utfärda ett moratorium för avrättningar i syfte att avskaffa dödsstraffet.


USA: Soldat dömd för krigsvägran

Menige soldaten Kimberly Rivera har dömts till tio månaders fängelse av en krigsrätt och avsked från armén på grund av dåligt uppförande. Kimberly Rivera erkände sig skyldig till att ha deserterat i början av år 2007 då hon hade permission från tjänstgöring i Irak. Hon flyttade till Kanada och begärde flyktingstatus då hon av moraliska skäl inte längre ville delta i kriget i Irak.
Kimberly Rivera uttalade offentlig kritik mot USA:s krig i Irak men de kanadensiska myndigheterna beslöt att avslå hennes asylansökan och i september 2012 deporterades hon till USA. Amnesty anser att hon är samvetsfånge som ska friges omedelbart och villkorslöst då rätten att av samvetsskäl vägra delta i militärtjänst finns i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.
Kimberly Rivera befinner sig för närvarande i Colorado Springs men kommer troligen att avtjäna sitt straff i närheten av San Diego. Hon är gravid och har tidigare fyra barn.

Skriv till
Commanding General 4th ID and Fort Carson
Major General Paul J. LaCamera
Public Affairs Office
1626 Ellis Street
Ste. 200, Bldg 118
Fort Carson, CO 80913, USA
Fax: +1 719 526 1021

Dear Major General LaCamera,
I sincerely hope that you will take the time to consider my concerns in the following case. According to my information, Private First Class Kimberly Rivera will serve 10 months in prison following sentencing at her court martial on 29 April 2013.
As Amnesty International considers her to be a prisoner of conscience, jailed for her conscientious objection to participation in the armed conflict in Iraq, I hereby urge that she be released immediately and unconditionally.
At the very least, I appeal to you to grant PFC Kimberly Rivera an early release from confinement on humanitarian grounds due to her pregnancy.
Sincerely yours,

Sammanfattning av brevet på svenska
Jag hoppas verkligen att ni kan ta er tid att lyssna på min oro i detta fall. Enligt min kännedom ska menige soldat Kimberly Rivera avtjäna tio månader i fängelse efter att hon dömts i krigsrätt den 29 april. Amnesty International betraktar henne som samvetsfånge då hon av samvetsskäl vägrat att delta i den väpnade konflikten i Irak och jag ber er därför att frige henne omedelbart och villkorslöst.
Jag ber er åtminstone att av humanitära skäl avkorta Kimberly Riveras straff då hon är gravid.


Egypten: Aktivist fängslad för ”förolämpning”

Oppositionsaktivisten Ahmed Douma, 24, har suttit fängslad sedan 30 april, anklagad för att bland annat ha ”förolämpat presidenten” och för att ha ”spritt rykten som stör nationell säkerhet och skadar allmänna intressen”. Ahmed Douma inställde sig själv hos åklagarämbetet i Tanta, huvudstad i guvernementet Gharbiya och en domstol beslöt senare att han skulle häktas. Om han fälls kan han dömas till tre års fängelse.
Åtalet verkar uppbyggt på ett telefonsamtal från Ahmed Douma till ett program på TV-kanalen Dream TV där han kallade president Muhammad Mursi ”mördare” i samband med att oppositionsaktivister har dödats under protester. Enligt Ahmed Doumas advokat hade anmälan lämnats in av en individ i Tanta som är medlem i Mursis Frihets- och rättviseparti och ansåg sig förolämpad.
Amnesty anser att det är möjligt att Ahmed Douma är samvetsfånge och om gripandet enbart handlar om hans telefonsamtal till TV-programmet så måste han omedelbart och villkorslöst friges.

Senaste nytt : Rättegången mot Ahmed Douma pågår och den senaste uppgiften är att en dom ska komma i början av juni.

Skriv till
Prosecutor General
Talaat Ibrahim Abdallah
Dar al-Qadha al-'Ali
Ramses Street, Cairo
Egypten
Fax: +202 257 57165

Dear Counsellor,
Allow me to express my concerns regarding opposition activist Ahmed Douma, 24, who has been detained since 30 April on charges which include ”insulting the president”.
I call for him to be released immediately and unconditionally if the charges stem only from the remarks in his TV interview on February 25.

Finally, I call for all charges against Ahmed Douma which relate to the peaceful exercise of his right to freedom of expression to be dropped.
Yours respectfully,
(OBS! Texten är uppdaterad jämfört med den text som publicerades i papperstidningen)

Sammanfattning av brevet på svenska
Låt mig uttrycka min oro när det gäller oppositionsaktivisten Ahmed Douma, 24, som har suttit fängslad sedan 30 april, åtalad för att bland annat ha ”förolämpat presidenten”. Jag ber er att han omedelbart och villkorslöst friges om åtalet enbart handlar om vad han sade i ett TV-program den 25 februari.
Till sist vill jag ber er att lägga ned åtalspunkter mot honom som handlar om hans fredliga användande av sin yttrandefrihet.


Fatta Pennan | 2013-05-29
Även publicerade i AmnestyPress #2/2013