Strejker på Amnesty

Den 17 oktober 2012 gick medlemmarna i fackföreningen Unite ut i strejk på Amnesty Internationals internationella sekretariat, IS.

Strejkvakter placerades ut utanför högkvarteret i London och på eftermiddagen tågade de strejkande till en kyrka för att hålla konfliktmöte. Omkring 300 av de 500 anställda vid IS är organiserade i Unite. Enligt ledningen deltog en tredjedel av de anställda i strejken.

Bakom strejken ligger en strid om avtalen vid uppsägningar. Amnestys internationella sekretariat är nu i en omstrukturering, kallad ”Moving closer to the ground”, där delar av arbetet ska utlokaliseras till tio ”hubbar” i världen för att göra Amnestys arbete mer effektivt i syd och öst. Enligt Unite är facket inte motståndare till denna process men man kräver att ledningen för Amnesty står fast vid ingångna avtal.

Enligt nuvarande avtal ska anställda få ersättning motsvarande fyra veckors arbete per år vid anställningar över två år och upp till 20 år. Den som varit anställd av Amnesty i 20 år skulle då få ett avgångsvederlag motsvarande 80 veckolöner.

Hur många anställda på IS som kommer att sägas upp på grund av att arbetsuppgifter försvinner eller för att de inte vill flytta från London är oklart. Den 25 oktober informerades de anställda om att ledningen nu beslutat att erbjuda ett nytt avtal där avgångsvederlaget baseras på tre veckors lön per arbetat år, en höjning jämfört med de två veckor som varit ledningens tidigare bud.

Om de anställda inte accepterar detta slutbud från ledningen kommer anställda få uppsägningsbesked och erbjudas återanställning på de villkor ledningen har beslutat om. Amnestys internationella styrelse, IEC, har gett sitt fulla stöd till Amnestyledningens arbete med att minska kostnaderna för avgångsvederlag.

Vid den brittiska sektionen, den näst största i Amnesty med cirka 250 000 medlemmar, givare och aktivister, har Unite genomfört två strejker i höst. Sektionen har cirka 200 anställda och ledningen har meddelat att nedskärningar måste göras då en ökad andel av sektionernas intäkter enligt beslut på ICM, Amnestys internationella rådsmöte, ska gå till IS.

Ett 70-tal anställda har fått formellt varsel om uppsägning och det beräknas att omkring 40 personer riskerar att få gå. Den 26 oktober krävde Unite att Kate Allen, Amnestys chef i Storbritannien, avgår.

– Våra medlemmar har tappat förtroendet för Kate Allens förmåga att garantera en livskraftig framtid för brittiska Amnesty och dess arbete för mänskliga rättigheter, sade Sally Kosky från Unite.

I ett uttalande från ledningen och styrelsen i den brittiska sektionen uttrycktes förståelse för oron bland de anställda men det betonas att beslutet som fattas vid ICM ska uppfyllas.

– Vi kommer att föra ärliga förhandlingar om omstrukturering och uppsägningar och kommer att se till att denna process är rättvis och transparent, utlovas i uttalandet.

Ulf B Andersson

26 november 2012

Ulf B Andersson
Amnesty Press