Indien: Religiösa ledare tar strid mot barnäktenskap

Den hinduiske prästen Shri Kumar Sharma visar tillsammans med sin dotter på den varning mot bortgifte av barn som sitter utanför hans kontor. Den som döms till att ha gift bort ett barn riskerar två års fängelse och dryga böter, är budskapet. Foto: Stella Paul/IPS

I december och mars varje år besöker mängder av människor ett hinduiskt tempel i Maddi Madugu i södra Indien. Tidigare förekom massbröllop under de religiösa högtiderna, där även flickor giftes bort. Men på senare år har templets högsta präst satt stopp för barnäktenskapen.

Virayya Shastri vid Anjaneya Swamy-templet i Maddi Madugu blir upprörd när han talar om flickor som gifts bort.

– Tidiga giftermål förstör flickors kroppar och plågar deras inre. Du kan inte kalla dig troende om du stödjer en sådan sak, säger han.

Två gånger om året besöks hans tempel av mängder av hinduer som kommer för att be till gudomligheten Hanuman. Men sedan några år tillbaka genomförs inte längre några massvigslar i samband med dessa högtider, eftersom Virayya Shastri satt stopp för det. Han har dessutom övertalat ytterligare 200 präster från närliggande distrikt att följa hans exempel.

I staden Amrabad, som ligger fyra mil bort, visar den hinduiske prästen Shri Kumar Sharma på ett budskap som sitter uppsatt på ett tygstycke utanför hans kontor. Budskapet är att det är förbjudet att gifta bort barn, samt att den som begår detta brott riskerar både fängelse och mycket höga böter. På sitt kontor har prästen dessutom alla uppgifter om de par han har vigt – inklusive kopior av makarnas födelseattester.

– En del skrattar åt mig. De menar att min uppgift är att komma med förslag på lycksaliga datum att ingå äktenskap, men att jag i stället snarare framstår som en revisor. Men det här handlar om en viktig kamp mot en ond sedvänja, säger Shri Kumar Sharma till IPS.

I Amrabad har ytterligare 14 andra religiösa ledare börja arbeta på samma sätt – däribland en muslimsk imam och en kristen präst.

Arbetet mot barnäktenskap inleddes för fyra år sedan i distriktet Mahbubnagar efter att biståndsorganisationen MV Foundation genomfört en undersökning i ett stort antal byar i regionen. Undersökningen visade att minst 24 minderåriga flickor om året hade gifts bort i dessa byar. En av anledningarna var fattigdom, en annan en spridd okunskap om de skadliga effekterna.

MV Foundation vände sig 2012 till lokala religiösa ledare.

– Föräldrarna kan välja ut en brud som ska giftas bort, men de behöver en präst för att genomföra ceremonin. Prästerna har därmed en enorm makt och auktoritet, berättar A V M Swamy vid MV Foundation.

Organisationens företrädare började med att anordna möten med lokala religiösa ledare, där de förklarade att barnäktenskapen har förödande konsekvenser för flickor. Dessutom informerade de om de lagar mot barnäktenskap som gäller i enlighet med den lag som tillkom i Indien för tio år sedan.

– Jag berättar för mina prästkollegor att flickor inte är mogna att bli mammor innan de fyllt 18 år, eftersom de inte har vuxit klart. Vi kan inte vara delaktiga i något som hotar en flickas liv, säger Virayya Shastri vid Anjaneya Swamy-templet i Maddi Madugu.

Enligt de religiösa ledarna har samarbetet med de lokala myndigheterna fungerat bra. Tillsammans har man bland annat lyckats avslöja försök att genomdriva giftermål med hjälp av förfalskade födelseattester.

Den hinduiske prästen Shri Kumar Sharma berättar att det finns olika skäl till varför en del föräldrar vill gifta bort sina dotter – det kan handla om att de oroar sig för att flickan har en kärleksaffär som ska vanära familjens rykte, men det kan också handla om familjens ekonomiska situation.

Enligt en FN-rapport som kom 2014 sker vart tredje barnäktenskap i världen i Indien.

4 mars 2016

Stella Paul
IPS/ Mahbubnagar, Indien