Rajapaksa utmanas i morgondagens presidentval på Sri Lanka

Sri Lanka håller den 8 januari presidentval två år tidigare än planerat.

Sri Lanka håller den 8 januari presidentval två år tidigare än planerat. Foto: Amantha Perera/IPS

Den 8 januari hålls presidentval på Sri Lanka och det finns en växande rädsla att oro och våld kan kanta valet som väntas bli det mest jämna i landets historia.

Valövervakare befarar att våld som skrämmer bort väljarna kan bryta ut i slutskedet av valkampanjerna för den sittande presidenten Mahinda Rajapaksa och rivalen Maithripala Sirisena.

Keerthi Tennakoon som är verkställande direktör för valövervakningsorganet Campaign for Free and Fair Elections, Caffe, säger att polisen inte agerat vid brott mot vallagarna. – Polisen tycks vara sen att ingripa i situationer när de med kraftfulla åtgärder skulle kunna förhindra våld, säger han till IPS.

I staden Kahawatta i distriktet Ratnapura har det på senare tid skett sammandrabbningar. I måndags, i samband med förberedelserna för ett möte, angreps oppositionsanhängare av regeringsanhängare. I stället för att lämna platsen svarade anhängarna till Maithripala Sirisena med motattacker. Skott avlossades och tre oppositionsanhängare skadades. En person fördes till sjukhus med allvarliga skador enligt Keerthi Tennakoon.

Efter det följde en vedergällningsattack där oppositionsanhängare angrep regeringsanhängares valkontor. Flera stora vägar stängdes av i staden i fyra timmar till dess att situationen stabiliserats.

Enligt uppgifter från Caffe ingrep polisen inte förrän två timmar efter den första attacken, först efter att anhängare till oppositionspartiet Förenade nationella fronten, UNP, började angripa parlamentsledamoten och biträdande energiministern Premalal Jayasekaras kontor.

Ett par timmar tidigare hade en grupp regeringsanhängare misshandlat tjänstemän vid valkommissionen i staden Trincomalee efter att de uppmärksammat att en digital skärm med valpropaganda satts upp.

Keerthi Tennakoon betonar hur viktig säkerheten är inför valet.

– De två dygnen innan valet är avgörande. Vanliga väljare vill inte riskera att bli överfallna om de ser att det finns en sådan risk.

Sri Lanka håller presidentval två år tidigare än planerat. När den sittande president Mahinda Rajapaksa återvaldes år 2010 passade han på att avskaffa bestämmelsen om att presidenten max får sitta i två mandatperioder. Mahinda Rajapaksa utmanas av den tidigare hälsoministern Maithripala Sirisena som tidigare har varit generalsekreterare i Rajapaksas parti, Sri Lankas frihetsparti, SLFP.

Mahinda Rajapaksa har fortsatt stöd av bland annat kommunistpartiet, trotskistiska LSSP och Ceylon Workers Congress, CWC, som har sin bas bland teplantagearbetare.

Maithripala Sirisenas kandidatur som oppositionens ledande kandidat har inte varit någon självklarhet men han har överraskande lyckats förena en rad politiska grupperingar som inte tidigare har samarbetat. Här finns det liberalkonservativa UNP, Sri Lankas traditionellt största oppositionsparti och Sarath Fonsekas demokratiska parti som bildats av den tidigare arméchefen som år 2010 utmanade Rajapaksa. Maithripala Sirisena stöds också av JHU, det extrema buddhistiska partiet liksom av Tamil National Alliance, TNA, det största partiet bland Sri Lankas tamiler och muslimska MTNA.

Även den tidigare presidenten Chandrika Kumaratunga stödjer oppositionskandidaten trots att hon som president 1994–2005 representerade SLFP. Det extrema singalesiska nationalistpartiet, marxist-leninistiska JVP, har tagit avstånd från Rajapaksa under sin slogan ”Besegra diktaturen! Låt oss ställa upp för demokratin” utan att ge öppet stöd till Maithripala Sirisena.

Upptakten till valet har präglats av personangrepp och sakpolitiska diskussioner har i stort sett saknats.

Trots stark tillväxt präglas Sri Lanka av stora ekonomiska skillnader. Hälften av landets tillgångar tillhör den rikaste femtedelen av befolkningen medan endast fem procent av tillgångarna tillhör den fattigaste femtedelen. Enligt de senaste offentliga uppgifterna om hushållens inkomster är månadsinkomsten för den fattigaste femtedelen motsvarande 600 kronor medan det för den rikaste femtedelen är 7 400 kronor. Särskilt den tidigare krigshärjade norra delen av landet präglas av fattigdom.

Anushka Wijesinha, ekonom och rådgivare, säger att valmanifesten är fulla av löften om bidrag och höjda löner i offentlig sektor som kommer att öka trycket på de offentliga finanserna i stället för att skapa långsiktig stabilitet.

Presidentvalet kommer att skapa ekonomisk osäkerhet på kort sikt. Börsen i Colombo sjönk till den längsta nivån på 15 månader när valet utlystes i november förra året och har sedan dess i princip varit oförändrad.

– Båda de ledande kandidaterna betonar statsledda initiativ och skattefinansierade program som tidigare varit ineffektiva. I stället bör de fokusera på att underlätta för den privata sektorn och för entreprenörskap, säger Anushka Wijesinha.

Stödet för den sittande presidenten Mahinda Rajapaksa har minskat. När valet utlystes i november valde 26 parlamentsledamöter att gå över till oppositionen. Detta medan Maithripala Sirisena har fått stöd av partier som företräder muslimska och tamilska minoriteter som tillsammans utgör cirka 15 procent av landets befolkning på 21 miljoner.

Muttukrishna Sarvananthan, chef för Point Pedro utvecklingsinstitut i Jaffna, säger att privata investeringar behövs för att öka tillväxten i de norra delarna av landet:

– Jag skulle vilja påstå att mer privata investeringar som kan generera ett stort antal jobb är det viktigaste snarare än utländskt bistånd.

Han menar också att decentralisering av makten skulle motverka politiska och ekonomiska missförhållanden, något som länge den tamilska minoriteten länge krävt.

– Provinserna, inklusive östra och norra provinserna, bör få de nödvändiga ekonomiska resurserna för att arbeta självständigt och effektivt utan inblandning från den nationella regeringen, säger han.

Ponnadurai Balasundarampillai, tidigare rektor för Jaffna-universitet, säger till IPS att en decentralisering av makten är ett komplicerat ämne och att den sittande presidenten redan har visat att han är för en mer centraliserad form av styrning och administration.

Amantha Perera
Komplettering kring de politiska partierna av Ulf B Andersson

Läs också

Sri Lanka: Human rights at risk as violence surges ahead of presidential election (Amnesty International 6 januari)

Amantha Perera
IPS/Colombo