Svältkatastrof hotar Sydsudan

Angelo Waranyang arbetar med boskap i staden Terekeka i Sydsudan. Jordbruket och boskapsskötseln har drabbats hårt av konflikten i landet och hjälporganisationer varnar för svår undernäring bland barn.

Angelo Waranyang arbetar med boskap i staden Terekeka i Sydsudan. Jordbruket och boskapsskötseln har drabbats hårt av konflikten i landet och hjälporganisationer varnar för svår undernäring bland barn. Foto: Jared Ferrie/IPS

Situationen i världens yngsta nation försämras i snabb takt. Samtidigt som biståndsarbetare varnar för svår undernäring bland barn i Sydsudan meddelar hjälporganisationer att de saknar resurser för att avvärja en hotande hungersnöd i landet.

Den 14 juli meddelade hjälporganisationen Läkare utan gränser att nära tre fjärdedelar av de över 18 000 hjälpsökande i deras matprogram i Sydsudan är barn. Konflikten, massflykten, förstörd jordbruksmark och skriande brist på bidrag till humanitär hjälp gör att läget är alarmerande.

Samtidigt som undernäringen breder ut sig kan sju stora hjälporganisationer som arbetar för tryggad livsmedelsförsörjning i sydsudanesiska byar tvingas att lägga ner projekt på grund av bristande finansiering.

Hjälporganisationen Care International uppger att läget i Sydsudan är det mest akuta i Afrika och att mer än hälften av de 1,8 miljarder dollar, motsvarande 12 miljarder kronor, som FN efterlyst saknas. Samtidigt meddelar Care International att organisationer på plats som utför hjälparbete saknar över motsvarande 600 miljoner kronor i finansiering.

– Vi kommer att misslyckas med att avvärja en hungerkatastrof om medel inte når oss snart, säger Mark Goldring vid hjälporganisationen Oxfam.

Han säger att krisen inte orsakats av torka eller översvämning utan att det är en politisk kris som lett till våldsamheter.

– Först när striderna upphör kan folk i Sydsudan få ordning på sina liv.

Att lösa den politiska krisen är en prioritet men hjälparbetare framhåller att det internationella samfundet måste agera för att möta behoven hos barnen i Sydsudan.

– Många av barnen har gått i flera dagar för att få tillgång till sjukvård och mat och vi vet inte hur tillståndet är för de som gömmer sig i bushen undan striderna, säger Sandra Bulling från Care International.

Strider har pågått i Sydsudan sedan i december förra året och cirka 1,5 miljoner människor är på flykt inom landet vilket försvårat tillgången till mat. Många tvingas äta "svältföda" som rötter och gräs.

Jenny Bell, läkare och Sydsudanexpert vid universitetet i Calgary i Kanada, säger att en av fem barn i Sydsudan dör innan sin femårsdag.

– Tidigare fanns det knappt tillräckligt med mat och nu är situationen ännu värre. Bönder har drivits på flykt och kan inte bruka jorden på grund av våldet.

Hon tillägger att de tre vanligaste dödsorsakerna i landet är malaria, diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner och att undernärda lättare smittas av sjukdomarna.

Hon påpekar att Sydsudan har jordbruksmark med "fantastisk potential", men att det saknats finansiering för investeringar inom jordbruket.

Läs mer

South Sudan: Independence Day marred by ongoing war crimes and looming famine (Amnesty 8 juli)

Julia Hotz
IPS/Washington