Bangladesh: Globala investerare kräver systemskifte efter Rana Plaza-katastrofen

Hasina vid resterna av fabriksbyggnaden. Hon är en av 2 438 textilarbetare som överlevde då industribyggnaden Rana Plaza rasade samman i Dhaka-förorten Savar den 24 april 2013.

Hasina vid resterna av fabriksbyggnaden. Hon är en av 2 438 textilarbetare som överlevde då industribyggnaden Rana Plaza rasade samman i Dhaka-förorten Savar den 24 april 2013. Foto: Robert Stefanicki/IPS

En koalition av 134 institutionella investerare uppmanar globala företag att införa nya riktlinjer för en ökad insyn i leverantörsleden samt att öka stödet till de överlevande efter fabriksraset i Bangladesh förra året.

Investerarna kommer från ett tiotal länder och har motsvarande 4 000 biljoner dollar i tillgångar. De har utlovat att sätta press på internationella företag för att stärka textilarbetare som arbetar för underleverantörer i Bangladesh och andra länder.

Klädföretag och återförsäljare måste använda sitt inflytande för att värna arbetstagarnas rättigheter i de globala leverantörskedjorna och agera när arbetarnas rättigheter kränks, skriver investerarna i öppet brev som presenterades på årsdagen av Rana Plaza-tragedin, den 24 april. De skriver att de hoppas att lärdomarna från Rana Plaza kommer att tas till vara inom de globala leverantörsleden.

Fabriksraset som ägde rum i huvudstaden Dhakas utkant i april förra året då över 1 100 textilarbetare omkom anses vara en av de värsta industriolyckorna i modern tid. Brevet visar på det inflytande som ansvarsfulla investerare kan ha för att förbättra arbetsförhållanden och insyn.

– Investerare har ett ansvar att vara aktiva ägare i de bolag där de har sina aktieportföljer. Det är viktigt för våra medlemmar och andra institutionella investerare att vi använder vårt ansvar för att verka för respekten för mänskliga rättigheter och främja inte bara åtgärder utan ett systemskifte, säger David Schilling på Interfaith Centre on Corporate Responsibility, ICCR, den amerikanska koalition som står bakom brevet.

David Schilling säger att Rana Plaza-katastrofen satt fokus på Bangladesh det senaste året och ökat kraven på förbättringar när det gäller arbetstagares säkerhet och rättigheter. Han ser potential för att nya modeller tas fram för ansvarstagande i hela leverantörskedjan.

Bangladeshs textilindustri är en av de största i världen och utgör en viktig del av landets ekonomi och utveckling. Många kända klädtillverkare har produktion i landet på grund av de låga kostnaderna.

Hittills har främst europeiska tillverkare stöttat initiativ till förbättrade brand- och säkerhetsstandarder. Bangladeshs regering har stängt tio fabriker som inte uppfyller kraven. En sammanslutning av amerikanska och kanadensiska tillverkare har genomfört kontroller av nära 700 fabriker. Samtidigt är det inte klart om Bangladeshs regering har den politiska viljan som krävs för att driva igenom viktiga förändringar, särskilt när det gäller att stärka arbetstagarna och ytterligare höja minimilönen.

-Rana Plaza är en milstolpe i fråga om företagens ansvar, särskilt inom textilsektorn, men även bortom denna, säger Bennett Freeman, vid Calvert Investments som arbetar med ansvarsfull kapitalförvaltning och som ingår i ICCR.

ICCR uppmanar till ökad insyn och öppenhet på alla nivåer inom textilindustrin och ställer krav på åtgärder efter varje fabriksinspektion samt att arbetsskyddskommittéer inrättas där både ledning och textilarbetare är representerade.

Det finns fortfarande ett stort behov att ge stöd till offren och anhöriga till de som omkom vid kollapsen av fabriksbyggnaden i Dhaka. En fond har inrättats av FN men hittills saknas två tredjedelar av de utlovade 40 miljonerna, enligt Internationella arbetarorganisationen ILO. De första utbetalningarna till drabbade familjer skedde förra veckan.

David Schilling poängterar att fonden är något som hela industrin borde känna ansvar för.

– Donationer till fonden är inte en fråga om vem som hade verksamhet vid Rana Plaza. Om du är ett klädföretag som har haft verksamhet i Bangladesh så har du dragit nytta av systemet, säger han till IPS.

Carey L. Biron
IPS/Washington