Högsta antalet avrättningar på 15 år i Iran

Enligt FN ökade antalet avrättningar kraftigt i Iran förra året. Många av de avrättade var dömda för narkotikabrott och tillhörde någon av landets etniska minoriteter och i vissa fall dömdes de efter erkännanden som framtvingats genom tortyr. Totalt kan det röra sig om över 600 avrättningar, långt fler än de 369 som är den officiella siffran.

– Människorättssituationen i Iran har dramatiskt försämrats, trots tecknen på en ökad öppenhet efter valet av president Hassan Rohani för nästan ett år sedan, säger Taimoor Aliassi, som är representant vid FN för det Genève-baserade människorättsförbundet KMMK-G, till IPS.

Enligt Taimoor Aliassi avrättades minst 687 människor i Iran under förra året och en stor majoritet av avrättningarna genomfördes efter presidentvalet som hölls i juni. Detta är den högsta siffra som rapporterats under de senaste 15 åren. De flesta avrättade tillhörde etniska minoriteter, däribland kurder och balucher.

– Förtrycket av minoritetsgrupperna har förvärrats, säger Taimoor Aliassi.

Den 14 mars presenterade Ahmed Shaheed, som är FN:s särskilde rapportör om de mänskliga rättigheterna i Iran, en ny rapport om det ökande antalet avrättningar i landet. Den iranska regimen har dock tillbakavisat uppgifterna i rapporten och kallat den för en ”samling av ogrundade anklagelser”.

Vid ett möte i Genève förra veckan sade Ahmed Shaheed att det i genomsnitt utfördes två avrättningar i veckan i Iran under förra året och att minst hälften av de avrättade hade dömts för narkotikabrott.

– Många fick inte tillgång till en advokat och erkännanden tvingades fram genom tortyr. Tre av dem som hängdes var ungdomar, sade Ahmed Shaheed.

FN-rapportören bestred samtidigt den iranska regimens anklagelser om att hans rapport skulle bygga på tvivelaktiga källor. Iran har inte gett Ahmed Shaheed tillåtelse att besöka landet.

– Trots att jag inte kunde ta mig in i landet så talade jag med 700 personer och genomförde intervjuer via Skype. Om jag hade möjlighet att besöka Iran så skulle regeringens synpunkter finnas med i min rapport. Det hade varit till deras fördel, säger Ahmed Shaheed.

Raphaël Chenuil-Hazan, ordförande för den franska organisationen Ensemble Contre la Peine de Mort, påpekar att Kina är det enda land i världen som avrättar fler medborgare än Iran.

– Men per capita är Iran etta, säger Raphaël Chenuil-Hazan, vars organisation var initiativtagare till Världskoalitionen mot dödsstraff, som anordnar kongresser vart tredje år.

Mahmood Amiry-Moghaddam vid den Oslo-baserade organisationen Iran Human Rights, som har medlemmar både i Iran och andra länder, säger att de dokumenterat 59 offentliga avrättningar i Iran.

– Alla var offentligt utlysta. Även barn beskådar dessa avrättningar eftersom åldersgränser saknas. Men det genomförs även många avrättningar inne i fängelserna, säger Mahmood Amiry-Moghaddam.

Enligt en internationell konvention som Iran ratificerat ska dödsstraffet bara tillämpas på de allra allvarligaste typerna av brott. Raphaël Chenuil-Hazan menar dock att landet inte lever upp till den konventionen.

– Sedan 2010 har fler än 1 800 personer avrättats för narkotikarelaterade brott. Men är innehav av 30 gram heroin, morfin, opium eller metadon att betrakta som ett av de "allra allvarligaste brotten"?, frågar sig Raphaël Chenuil-Hazan.

Det finns även en rad andra brott som kan leda till dödsstraff i Iran, däribland sexuella lagbrott som samkönat sex, samt olika religiösa överträdelser. Enligt FN-rapportören Ahmed Shaheed hängdes minst 28 kvinnor offentligt under förra året.

Läs Ahmed Shaheeds rapport

Läs svaret från Irans regering

Sammanfattningen av diskussion i rådet

Läs också

Dödsstraffet i världen (Annestys årliga rapport 27 mars)

Isolda Agazzi
IPS/Genève