"Försvunna" från Argentinas smutsiga krig hittade i gravar

Rättsmedicinare har nu börjat undersöka kroppar som man tror är kvarlevor från människor som "försvann" under militärdiktaturen i Argentina. Enligt BBC uppges att 94 kroppar har återfunnits på en begravningsplats i
provinsen Cordoba. En medlem i rättsmedicinteamet sade till BBC att man var nästan säker på att det rörde sig om personer som försvann för över 25 år sedan.

Hittills har man konstaterat att många av de begravda personerna verkar ha dött en våldsam död och det förmodas att de dog under de första månaderna
av militärstyret, som varade från 1976 till 1983.
Utgrävningarna i San Vicente påbörjades i februari och väntas pågå ytterligare en månad. Därefter kommer man försöka identifiera kvarlevorna. Arbetet i San Vicente genomförs efter information som har insamlats från
lokala MR-grupper.

Enlligt en regeringskommission som utnämndes 1984 av den civila regering som tillträdde sedan generalerna tvingats avgå efter nederlaget i Falklandskriget 1982 ska 9 800 personer ha "försvunnit" under det så kallade smutsiga kriget i Argentina. MR-grupper uppskattar antalet till 30 000. Många av dem som fördes bort av militären tillhörde olika vänstergrupper. Men också många personer som inte alls var politiskt aktiva mördades av
militären. Även ett antal utländska medborgare bortfördes, däribland Dagmar
Hagelin.


BBC