Sierra Leone: Rekrytering av barn var krigsförbrytelse

Den FN-stödda specialdomstolen i Sierra Leone har kommit fram till att rekrytering av barnsoldater under inbördeskriget ska ses en krigsförbrytelse, uppger BBC.

Det innebär att det nu är klart för det första åtalet någonsin som väcks i en internationell krigsförbrytartribunal som rör barnrekrytering till väpnade grupper. Domstolen i Sierra Leone är en domstol sammansatt av både internationella och lokala åklagare.

Fotografiet med en barnsoldat som håller ett gevär som är lika stor som han själv har blivit den bestående bilden av Västafrikas inbördeskonflikter.
Båda sidorna i Sierra Leone har använt sig av väldigt unga soldater; men enligt internationella konventioner, till exempel barnkonventionen, får man inte använda sig av barnsoldater. Nu riskerar ledare från båda sidorna i kriget att bli åtalade.

Före detta försvarsministern, Hinga Norman, rekryterade och beväpnade regeringsstödda milissoldater. Han argumenterade för att det inte kunde ses som ett brott när det begicks, trots internationella konventioner.

En av domaren i krigsförbrytartribunalen i Sierra Leone höll med Hinga Norman. Men majoriteten röstade för, och med 3 röster mot 1 beslöts att det faktiskt ska ses som en krigsförbrytelse trots att brottet begicks under 1996.
I Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, ICC, som antogs 1998, slås det fast att rekrytering av barnsoldater strider mot krigets lagar.

Inbördeskriget i Sierra Leone utbröt 1991. I januari 2002 förklarades kriget officiellt över. Ledaren för rebellerna, Foday Sankoh, som med stöd av Charles Taylor i Liberia hade startat kriget hann aldrig dömas av tribunalen. Sankoh avled 2003. Taylor är åtalad, men befinner sig i exil i Nigeria och har inga planer på att inställa sig frivilligt inför tribunalen i Sierra Leone.

Petra Kullander
Amnesty Press, praktikant


BBC