Barn utnyttjas sexuellt av hjälparbetare

Flickor i Liberia utnyttjas sexuellt av hjälparbetare och FN-soldater trots att dessa förbundit sig att utplåna sådana övergrepp, säger organisationen _**Save the children i Storbritannien i en rapport, rapporterar BBC.

Enligt _**rapporten tvingas flickor, till och med så unga som åtta år, att mot utbyte av mat ha sex med personal från lokala och internationella organisationer. Enligt brittiska Save the children fortsätter sådana här övergrepp efter att människor som befunnit sig på flykt från inbördeskriget återvänt till sina byar. FN i Liberia sade att specifika anklagelser ska utredas.

Redan för fyra år sedan avslöjades sexuella övergrepp i flyktinglägren i Västafrika och FN lovade då att ge skydd på de platser där övergreppen skett. Men en studie genomförd av Save the children, i vilken man hade talat med över 300 av de krigsflyktingar som befann sig i läger, visade att övergreppen fortfarande var omfattande. Enligt rapporten uppgav alla respondenter utan tvekan att mer än hälften av flickorna i deras läger hade drabbats.

I en rapport _**har FN:s generalsekreterare Kofi Annan sagt att anklagelser mot FN-personal om sexuella övergrepp och exploatering mer än fördubblades i fjol. De flesta anklagelserna gällde FN-soldater och handlade om våldtäkt, sexuella övergepp och sex med minderåriga.

Ungefär 77 000 FN- soldater är utplacerade på uppdrag i bland annat Elfenbenskusten, Liberia, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor.

I fjol registrerades totalt 121 anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, en majoritet av dessa, 105 stycken, var mot FN-soldater. Nästan hälften av klagomålen riktade mot fredsbevarande styrkor inbegrep sex med minderårig och 15 procent våldtäkt eller sexuella övergrepp. Tio anmälningar gjordes också mot FN:s civila personal som arbetar för flyktingorganet UNHCR.

Kofi Annan sade att han är ”djupt bekymrad” över ökningen.

  • Fastän anklagelserna har fördubblats sedan 2003, är FN:s sekretariat medvetet om att det kan vara så att uppgifterna fortfarande inte återspeglar den verkliga omfattningen av dessa bedrövliga incidenter, sade han.

På fredagen flögs fyra nepalesiska soldater hem för att ställas inför rätta _för anklagelser om sexuella övergrepp. **De hade varit i FN:s tjänst i Demokratiska republiken Kongo där de fick anklagelser för att ha begått tjänstefel 2003. Enligt den nepalesiska armén ska männen bli föremål för en utredning och ställas inför krigsrätt om det visar sig att anklagelserna har grund. Anklagelser om tjänstefel begångna av FN-trupper i Demokratiska republiken Kongo 2003 ledde till en undersökning och en översyn av procedurerna.

I fjol skickades omkring 53 FN-soldater hem efter att anklagelserna riktade mot dem ansågs _bekräftade. Enligt FN:s rapport kommer fler saker att uppdagas _när människor känner sig säkrare på att anmälda incidenter kommer att resultera i att åtgärder vidtas.

FN har nyligen publicerat flera riktlinjer för att ändra det sätt som fredsbevarande operationer sköts på. Bland annat handlar förslagen om att skapa en fond som stöd för offren.

Men det är inte bara FN-trupper och andra arbetare som begår de här sexualbrotten. Save the children säger att regeringstjänstemän och lärare i Liberia också gör sig skyldiga till övergrepp. _**Lärare har krävt sex i stället för skolavgifter, eller till och med för att ge bra betyg.

Jasmine Whitbread, verkställande chef för Save the children i Storbritannien säger att så här kan det inte fortsätta, problemet måste åtgärdas.

  • Män som använder sig av sin maktposition för att utnyttja sårbara barn måste anmälas och avskedas, sade hon.

En 20-årig kvinna berättade dessutom för BBC att hon hade tvingats ha sex med en arbetare från WFP, Världslivsmedelprogrammet.

Greg Barrow från WFP, sade att organisationen skulle ta de senaste anklagelserna _**”på största allvar” och är beredda att vidta åtgärder för att utreda dem.

Även FN:s _humanitäre samordnare i Liberia, Jordan Ryan, sade att specifika anklagelser _skulle utredas.
- Tyvärr har inte alla icke-statliga organisationer tagit det här på allvar. Men det är en klar prioritering, sade han.


BBC