"EU måste arbeta mer aktivt med hbt"

Under torsdagen var Maciej Fagasinski från Polen på hbt-konferensen och pratade om lobbying och särskilt strategier för att påverka EU. Efter föredraget berättar han om vad EU kan spela för roll för att förbättra situationen för hbt-personer i medlemsländerna och om det hbt-vänligare klimatet i Polen.

– En lobbyist kan inte ge upp bara för att ingen verkar lyssna!

Maciej Fagasinski beskriver lobbying som en process där det inte går att vänta sig snabba resultat. Det är inte ens säkert att du någonsin får bekräftelse på om ditt arbete fått någon effekt.

– Ibland ser jag att kommentarer jag skickat blivit kopierade och används någon annanstans och då kan man kanske ana att budskapet nått fram, men det händer inte så ofta.

Maciej Fagasinski bor i Warszawa och jobbar både nationellt gentemot polska politiker och internationellt för att förbättra situationen för hbt-personer. När Polen blev medlem i EU 2004 hade flera av landets politiker en klart homofob agenda. Lech Kaczynski som då var borgmästare i Warszawa förbjöd prideevenemang i staden både år 2004 och 2005. När han sedan valdes till president ville regeringen förbjuda ickeheterosexuella lärare från att undervisa.

Det kan tyckas att EU borde ha ställt större krav på regimen för att bevilja medlemskap, men Maciej Fagasinski tror att det är lättare att påverka ett lands politik när landet väl blivit medlem och måste anpassa sig till EU:s lagar.

– EU är en viktig aktör i Polen. Sedan medlemskapet kan också organisationer här vända sig till EU och ansöka om ekonomiskt stöd. Det har stärkt många organisationer som jobbar med antidiskrimineringsfrågor.

Maciej Fagasinski bor i Warszawa och jobbar med EU-frågor inom polska Amnesty.

I en resolution från 2006 fördömde EU diskrimineringen mot hbt-personer i Polen och samma år skrevs en resolution om att alla medlemsstater måste skydda hbt-personer. Men EU har fått kritik för att man misslyckas med att se till att medlemsstaterna lever upp till kraven och Maciej Fagasinski tycker att EU kunde jobba mer aktivt med hbt-personers rättigheter. Även om EU:s antidiskrimineringslagar nu omfattar hbt-personer så gäller de bara i fall med anknytning till arbetsplatsen. Äktenskapsfrågor och frågor kring reproduktion omfattas inte och dessutom nämner lagarna inte könsidentitet.

– EU: s lagar har influerat Polen på ett positivt sätt, men ibland lever inte EU:s krav upp till de mänskliga rättigheterna.

Sedan regimskiftet, då den öppet homofoba regeringen med tvillingarna Lech och Jaroslaw Kaczynski i spetsen ersattes av en koalition med det liberalkonservativa partiet _Medborgarplattformen_i regeringsställning, har situationen för hbt-personer i landet blivit bättre.

– Paraderna har blivit fredligare, medierna uttalar sig inte lika homofobt och det förs inga stora aggressiva kampanjer. Egentligen beror det inte på att den nya regeringen gör så mycket utan snarare på att den inte gör någonting, förklarar Maciej Fagasinski.

I vissa av grannländerna i öst är situationen värre än i Polen Maciej Fagasinski nämner särskilt Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

– Vi försöker få den polska regeringen att ta upp de här frågorna med regimerna i de länderna, men än så länge verkar de inte vilja göra det.

År 2010 kommer Europride att hållas i Warszawa och Maciej Fagasinski har en förhoppning inför arrangemanget.

– Polska politiker kommer stödja paraden. De kommer äntligen ha insett att det är en grundläggande mänsklig rättighet att delta i en fredlig demonstration.

Läs mer:

Stopp för ”främjande” av homosexualitet i skolorna hotar yttrandefriheten

_Amnesty på Pride 2008:_
_
Svenskt stöd till hbt-arbete i Sydasien
_
"Migrationsverket ska bli bättre på hbt"_ _

Transfrågor diskuteras på Amnestykonferens _**

**Pride i Jerusalem är under ständigt hot_


Amnesty Press