Tiotusentals på flykt efter bombningar

130 000 människor har tvingats fly från sina hem i provinsen norra Cobato på ön Mindanao efter strider mellan den filippinska regeringen och den muslimska separatistgruppen Moro Islamic Liberation Front, (MILF). Över hälften av flyktingarna har fått tränga ihop sig i tillfälliga förläggningar på skolor och vissa har tvingats upprätta egna boenden med plastpresenningar skriver Reuters.

Våldsamheterna har uppstått efter att hundratals muslimska separatister vägrat lämna katolska jordbruksområden som de ockuperat sedan en månad. Det fillippinska flygvapnet och tungt artilleri har sedan söndagen bombat strategiska MILF-positioner i Norra Cotabato. Parlamentariker och kyrkliga ledare varnar nu för en humanitär katastrof och håller den fillippinska regeringen ansvarig.

  • Flyktingkrisen är en oacceptabel kostnad för regeringens misskötsel av fredsprocessen, säger Risa Hontiveros, oppositionsledare i kongressen till Reuters.

Ett fredsavtal som ska utvidga den autonoma muslimska regionens maktbefogenheter samt utnyttjande av olje- och gastillgångar stoppades i förra veckan av Högsta domstolen efter protester av katolska politiker. Bakslaget har upprört befälhavare för den muslimska rebellrörelsen som i mer än 30 år kämpat för en separat muslimsk stat på ön Mindanao i det huvudsak katolska Filippinerna.

MILF har krävt att det val som hålls idag i den autonoma muslimska regionen av Mindano ska skjutas upp då valet inte inkluderar de politiska befogenheter som var en del av det avtalsförslag som blev klart i juli i år. MILF undertecknade 2003 ett fredsavtal med regeringen för att kunna öppna upp för förhandlingar kring olika etniska gruppers rätt till nedärvda landområden och naturresurser.

General Cardozo Luna hävdar att bombningarna inte riktar sig mot MILF generellt utan mot en grupp inom MILF under ledning av Umbra Kato vilken inte längre följer MILF:s centrala ledarskap. Enligt Luna ska regeringen ha slutit ett avtal med MILF:s ledning om att lämna de ockuperade områdena.

  • MILF-rebellerna har trotsat sitt eget ledarskap och vägrat lämna områdena, säger Luna till al-Jazira.

Valförrättare har meddelat att valet gått bra trots våldsamheterna. De 1,6 miljoner röstberättigade har idag utsett en guvernör, viceguvernörer och en lokal folkförsamling som ska sitta de närmaste tre åren.

**Fredssamtal återupptas_ (AP-notis 2005-04-18)

Mindanao: Fredsförhandlingar med förhinder (AP-notis 2003-07-04)


Reuters