Retoriken och verkligheten av Thomas Hammarberg. Foto: Bokförlaget Atlas

En europeisk önskedröm


Läst & Sett | Av Ulf B Andersson | 2012-03-03 | Publicerad i AP #1/2012

I "Retoriken och verkligheten. Mänskliga rättigheter i Europa" gör Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, en bred genomgång av tillståndet i Europa. Framsteg har gjorts, som i frågan om dödsstraff där numera Vitryssland är enda landet som avrättar sina egna medborgare. Händelserna efter 11 september 2001 visar dock att mänskliga rättigheter snabbt kan inskränkas.