Ryssland, Egypten, Moçambique

Fatta Pennan | 2020-09-23
Även publicerade i AmnestyPress #3/2020

Egypten: Sanaa Seif greps vid anmälan om överfall

Den 22 juni var Sanaa Seif med sin mor, Laila Soueif, och syster Mona Seif utanför Tora-fängelset i Kairo. De skulle hämta ett brev från brodern Alaa Abdel Fattah, som är godtyckligt fängslad, när en grupp kvinnor överföll dem utan att polis ingrep. När Sanaa Seif dagen efter skulle anmäla överfallet greps hon och anklagas för diverse påhittade brott (läs mer om denna familjs kamp för mänskliga rättigheter i nummer 4/2018).

Skriv till:
Public Prosecutor Hamada al-Sawi
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab, Cairo,
Egypten
Fax: +202 2577 4716
Twitter: @EgyptJustice

Dear Counsellor,
Human rights activist Sanaa Seif, 26, has been arbitrarily detained since 23 June 2020 pending investigations into unfounded “terrorism”-related and other bogus charges.
On 23 June 2020, Egyptian security forces whisked Sanaa Seif from outside the Public Prosecutor’s office, where she was waiting to file a complaint in relation to a violent assault a day earlier.

On 22 June 2020, Sanaa Seif, her mother and sister were waiting outside the Tora Prison Complex to receive a letter from Sanaa Seif’s brother, activist Alaa Abdel Fattah, when they were beaten and robbed by a group of women armed with sticks.
We therefore urge you to immediately and unconditionally release Sanaa Seif and ensure that all charges against her are dropped.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Människorättsaktivisten Sanaa Seif, 26, har hållits godtyckligt fängslad sedan 23 juni 2020 och utreds nu för falska anklagelser om ”terrorism” och annat uppdiktat.
Den 23 juni förde egyptiska säkerhetsstyrkor bort Sanaa Seif från det åklagarkontor där hon väntade på att få göra en anmälan om ett överfall dagen innan.
Den 22 juni väntade Sanaa Seif, hennes mamma och syster utanför Tora fängelsekomplexet, för att hämta ett brev från Sanaa Seifs bror, aktivisten Alaa Abdel Fattah. Då blev de slagna och rånade av en grupp kvinnor, beväpnade med käppar.
Vi uppmanar er därför att omedelbart och villkorslöst frige Sanaa Seif och se till att alla åtalspunkter mot henne läggs ned.


Ryssland : Nakna teckningar kan ge sex års fängelse

Den ryska konstnären och aktivisten Julia Tsvetkova i Komsomolsk-vid-Amur i östra Ryssland har publicerat kroppspositiva illustrationer föreställandes nakna kvinnor på sociala medier. Nu är hon åtalad för att ha “producerat och spridit pornografi” där maxstraffet är sex års fängelse.

Skriv till:

Boris Viktorovich Kononenko
Prosecutor of Komsomolsk-on-Amur
Krasnogvardeiskaya street, 34
Komsomolsk-on-Amur 681013
Ryssland
E-post: [email protected]

Dear Prosecutor of Komsomolsk-on-Amur,

I am writing to express my dismay over the ongoing prosecution of artist and activist Yulia Tsvetkova. She is facing charges of “production and dissemination of pornography” for her drawings of the female body.

I am aware that after almost 10 months since the start of the criminal proceedings, her trial will start soon. During this period Yulia Tsvetkova has been subject to searches in her home and workplace and has spent almost four months under house arrest. Her only “crime” has been her artistic drawings and her activism around women’s rights.
I urge you to take all necessary steps to end Yulia Tsvetkova’s prosecution and all forms of harassment which are reprisals for her human rights activism.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min förfäran över det fortsatta åtalet mot konstnären och aktivisten Julia Tsvetkova. Hon är åtalad för ”produktion och spridning av pornografi” för sina teckningar av den kvinnliga kroppen. Jag är medveten om att efter tio månader sedan rättsprocessen inleddes så är det meningen att rättegången ska starta inom kort.
Under denna långa period har Julia Tsvetkova utsatts för husrannsakan i hemmet och på arbetsplatsen och har under nästan fyra månader suttit i husarrest. Hennes enda ”brott” är hennes konstnärliga teckningar och hennes aktivism kring kvinnors rättigheter.
Jag uppmanar er att vidta alla nödvändiga steg för att avsluta rättsprocessen mot Julia Tsvetkova och upphöra med trakasserier som är repressalier för hennes människorättsaktivism.


Moçambique : Biskop utsatt för smutskastning

Biskop Luis Fernando Lisboa i Pemba, huvudstad i provinsen Cabo Delgado i norra Moçambique, är utsatt för en smutskastningskampanj som hotar hans arbete för mänskliga rättigheter.

De senaste månaderna har ISCAP, Islamiska staten – Centralafrikanska provinsen, genomfört en rad attacker i provinsen. Armén anklagas för övergrepp i kampen mot ISCAP.

Skriv till

President Filipe Jacinto Nyusi
President of the Republic of Mozambique
Avenida Julius Nyerere, PABX 2000
Maputo, Moçambique

Hounorable President Filipe Nyusi,
I am writing to you concerning the ongoing smear campaign against human rights defender (HRD), Bishop Don Luis Fernando Lisboa, of Pemba city.
On 14 August, in a press conference you gave in Pemba city you lamented those ‘foreigners’, who freely choose to live in Mozambique, of using human rights to disrespect the sacrifice of those who keep this young homeland. This statement triggered an onslaught of attacks on social media against Bishop Lisboa.

I urge you to:
End the smear campaign against Bishop Lisboa and refrain from using language that stigmatizes, abuses, disparages or discriminates against HRDs including by characterizing them as criminals, “foreigners”, terrorists, unpatriotic or of being morally corrupt.
Ensure a safe and enabling environment for Bishop Lisboa and other HRDs so that they can carry out their vital human rights work without fear of attacks, intimidation and harassment.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver angående den pågående smutskastningskampanjen mot människorättsförsvararen biskop Don Luis Fernando Lisboa i staden Pemba.
Vid en presskonferens du höll i Pemba den 14 augusti klagade du på ”utlänningar” som väljer att bosätta sig i Moçambique och använder mänskliga rättigheter för att visa bristande aktning för de som uppoffrar sig för att bevara sitt unga hemland. Detta uttalande utlöste en våg av angrepp på sociala medier mot biskop Lisboa.
Jag ber er att sätta stopp för smutskastningskampanjen mot biskop Lisboa och avstå från att använda ett språkbruk som stigmatiserar, skymfar, ringaktar eller diskriminerar människorättsförsvarare, däribland att beskriva dem som kriminella, ”utlänningar”, terrorister, opatriotiska eller för att vara moraliskt korrumperade.
Jag ber er att se till biskop Lisboa och andra människorättsförsvarare kan verka i en säker och tillåtande miljö så att de kan utföra sitt viktiga människorättsarbete utan rädsla för attacker, hotelser och trakasserier.


Fatta Pennan | 2020-09-23
Även publicerade i AmnestyPress #3/2020