Turkiet: Författare åter fängslad

Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019

Den kände turkiske författaren och tidigare redaktören Ahmet Altan har återigen fängslats. Efter att ha varit fängslad i över tre år beslöt en domstol i Istanbul den 4 november att Ahmet Altan skulle friges i väntan på att han skulle ha möjlighet att överklaga en fängelsedom på 10,5 års fängelse för ”att ha tillhört en terroristorganisation utan att ha varit medlem”.

Åklagaren överklagade frigivningen och den 12 november greps Ahmet Altan igen. Amnesty anser att Ahmet Altan är en samvetsfånge och att anklagelserna om inblandning i kuppförsöket 2016 saknar grund.

Skriv till
Mr Abdülhamit Gül
Minister of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turkiet
Fax: +90 312 417 71 13
E-post: [email protected]

Dear Minister, I am writing to you regarding the re-arrest of novelist Ahmet Altan on 12 November, eight days after he was released from over three years of prison detention.

Ahmet Altan was first detained and remanded in prison in September 2016. On 4 November, the Istanbul Heavy Penal Court No. 26 convicted Ahmet Altan and sentenced him to 10-and-a-half years in prison for ‘aiding a terrorist organization without being its member’. The court ruled that he be released pending his appeal, with an international travel ban.
The prosecutor appealed the court’s decision to release Ahmet Altan arguing that he poses a flight risk and that he showed no remorse.
I urge you to release Ahmet Altan immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience jailed solely for exercising his right to freedom of expression.
Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari 2020.

UA: 166/19

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver till er om att författaren Ahmet Altan greps igen den 12 november, åtta dagar efter att han frigavs efter tre år i fängelse.

Ahmet Altan fängslades i september 2016. Den 4 november fälldes han av en domstol i Istanbul och dömdes till 10,5 års fängelse för att ”ha stött en terroristorganisation utan att vara medlem”. Domstolen beslöt att han skulle friges, med ett utreseförbud, i väntan på en pågående överklagan. Åklagaren överklagade domstolens beslut att frige Ahmet Altan med argumenten att det fanns risk för flykt och att Ahmet Altan inte visat någon ånger.

Jag ber er att frige Ahmet Altan omedelbart och villkorslöst då han är samvetsfånge som har fängslats enbart på grund av han använt sin yttrandefrihet.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 4/2019.

Fatta Pennan | 2019-12-17
Även publicerad i AmnestyPress #4/2019