Ryssland: Dennis Christensen dömd för sin tro

Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019

I Ryssland förbjöd Högsta domstolen i april 2017 den religiösa gruppen Jehovas vittnen att verka med hänvisning till vaga definitioner av ”extremism”.
Den danske medborgaren Dennis Christensen dömdes den 6 februari av en domstol i Orjol, söder om Moskva, till sex års fängelse.

Skriv till
Prosecutor of Orel Region
Ivan Vasilievich Poluektov
Ul.Krasnoarmeiskaia, 17a
302040 Orel
Ryssland

E-post: [email protected]

Dear Prosecutor,

I am writing to express my grave concern about the criminal conviction of Danish national and Jehovah’s Witness Dennis Christensen, who on 6 February was sentenced to six years’ imprisonment by the Zheleznodorznyi District Court for “organizing activities of an extremist organization”.

Dennis Christensen has been arrested and prosecuted for practicing his religion as a Jehovah’s Witness. The right to freedom of religion is enshrined both in the Russian Constitution and in international human rights treaties to which Russia is a state party. By prosecuting Dennis Christensen, as well as other Jehovah’s Witnesses, Russia violates its human rights obligations.

I urge you to ensure Dennis Christensen is released immediately and unconditionally and his conviction quashed.

Yours sincerely,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 25 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska:

Jag skriver för att uttrycka min allvarliga oro kring domen mot Dennis Christensen, dansk medborgare som tillhör Jehovas vittnen. Han dömdes den 6 februari till sex års fängelse av distriktsdomstolen i Zheleznodorznyi för att ha ”organiserat aktiviteter för en extremistorganisation”.

Dennis Christensen har gripits och åtalats för att ha utövat sin religion, Jehovas vittnen. Religionsfriheten finns inskriven i den ryska konstitutionen och internationella avtal om mänskliga rättigheter som Ryssland är anslutet till. Genom att straffa Dennis Christensen, liksom andra Jehovas vittnen, bryter Ryssland mot sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter.

Jag ber er att se till att Dennis Christensen omedelbart och villkorslöst friges och att domen mot honom ogillas.

UA: 19/19

Fatta Pennan | 2019-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019