Georgien: Samkönade äktenskap ska förbjudas

Fatta Pennan | 2016-06-14
Även publicerad i AmnestyPress #2/2016

I Georgiens konstitution står nu att ett äktenskap är en frivillig förening mellan två jämlika parter. Den 7 mars meddelade Georgiens premiärminister att det styrande partiet nu vill ha inskrivet i konstitutionen att ett äktenskap uttryckligen är en förening mellan en man och en kvinna.

Parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter har sagt ja och nu ska förslaget tas upp för beslut. Amnesty anser att detta innebär diskriminering och riskerar att öka hat och våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella i Georgien.

Skriv till

Prime Minister
Giorgi Kvirikashvili
7 Ingorokva St
Tbilisi 0114, Georgien
Facebook: facebook.com/KvirikashviliOfficial
Twitter: @KvirikashviliGi

Dear Prime Minister,

Allow me to express my concern for the proposed bill which would amend the Georgian Constitution introducing a definition of marriage explicitly as a union between a man and a woman. Such amendment would directly discriminate against LGBTI people who live or wish to live in a same-sex union.

Non-discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity is an internationally recognized principle, affirmed by the international community for more than a decade.

Therefore I call on the Georgian authorities to stop the bill aimed at restricting the constitutional definition of marriage as this would effectively discriminate against same-sex partners.

Respectfully yours,

(Sammanfattning av texten på svenska: Jag vill uttrycka min oro över lagförslaget som i ett tillägg till den georgiska författningen skulle föreskriva att ett äktenskap enbart kan vara en förening mellan en man och en kvinna. Ett sådant tillägg skulle direkt diskriminera homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella som lever i eller vill leva i ett samkönat äktenskap.

Icke-diskriminering när det gäller sexuell läggning och könsidentitet är en internationellt erkänd princip som i över ett årtionde har erkänts av det internationella samfundet. Därför vill jag uppmana de georgiska myndigheterna att stoppa lagförslaget som konstitutionellt vill definiera äktenskap på ett sätt som kommer diskriminera samkönade par.)

UA 61/16

Fatta Pennan | 2016-06-14
Även publicerad i AmnestyPress #2/2016