Vietnam, Saudiarabien, Bahrain

Fatta Pennan | 2016-02-29
Även publicerade i AmnestyPress #1/2016

Bahrain: Fotojournalist dömd till fängelse (UA 3/14 Bahrain 5 februari)

En appellationsdomstol i Bahrains huvudstad Manama fastställde den 3 februari domen mot Ahmad Fardan för att ha ”försökt delta i en allmän sammankomst”. Han greps och ska nu avtjäna straffet på tre månaders fängelse. Ahmad Fardan är en välkänd fotojournalist och vann år 2013 en årlig tävling arrangerad av Freedom House.

Den 26 december 2013 greps han och misshandlades. Åtalet handlade om ett försök till demonstration i byn Abu Saiba den 16 december 2013.

Skriv till:
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Office of His Majesty the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama
Bahrain
Fax: +973 1766 4587

Your Majesty,
May I draw Your Majesty's attention to the following case.
I am alarmed to learn that Ahmad Fardan had his three month prison sentence upheld and has been re-arrested to serve his prison sentence.
I hereby call for his conviction to be quashed and for him to be released immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience, imprisoned solely for his peaceful work as a photojournalist.
Lastly, I urge that the rights to freedom of expression, association and assembly be upheld, in line with Bahrain’s international human rights obligations.

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill fästa Ers majestäts uppmärksamhet på fallet Ahmad Fardan som har fått sin dom på tre månaders fängelse fastställd. Jag uppmanar er att arbeta för att domen mot Ahmad Fardan upphävs och att han omedelbart och villkorslöst friges då han fängslats enbart för sitt arbete som fotojournalist.
Till sist vill jag uppmana er att se till att yttrande-, förenings- och mötesfrihet i Bahrain respekteras i i enlighet med Bahrains internationella människorättsåtaganden.
Högaktningsfullt,


Saudiarabien: Poet dömd till fängelse och 800 piskrapp (UA 265/15 Saudiarabia 3 februari)

Den palestinske poeten och konstnären Ashraf Fayadh, född och bosatt i Saudiarabien, fick den 2 februari sin dödsdom upphävd av en domstol i Abha. Domstolen dömde honom dock till åtta års fängelse och 800 piskrapp i ett åtal där han friats för apostasi men fällts för att ha tagit bilder på kvinnor och haft dessa bilder i sin telefon. Amnesty betraktar honom som samvetsfånge.

Skriv till:
King and Prime Minister
His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Saudiarabien
Twitter: @KingSalman

Your Majesty,
Allow me to express my grave concerns for the Palestinian poet and artist Ashraf Fayadh who, after having his death sentence overturned by a court in Saudi Arabia, has been resentenced to eight years in prison and 800 lashes.

I call on Your Majesty to release Ashraf Fayadh immediately and unconditionally as he is a prisoner of conscience, held solely for peacefully exercising his human right to freedom of expression. I also urge that his conviction is quashed.

Finally, I urge that an official moratorium on all executions be established as a first step towards total abolition of the death penalty, and that flogging and all other cruel, inhuman and degrading punishments be abolished

Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska
Jag vill uttrycka stark oro över att den palestinske poeten och konstnären Ashraf Fayadh har dömts till åtta års fängelse och 800 piskrapp sedan dödsdomen mot honom har upphävts. Jag uppmanar Ers majestät att frige Ashraf Fayadh omedelbart och villkorslöst då han är en samvetsfånge som fängslats för att fredligt ha använt sin yttrandefriheten. Jag begär också att domen mot honom ska upphävas.

Till sist vill jag kräva ett officiellt moratorium för alla avrättningar som ett första steg mot avskaffande av dödsstraffet och att spöstraff och alla andra grymma, omänskliga och förnedrande straff avskaffas.

Högaktningsfullt,


Vietnam: Samvetsfånges hälsa har försämrats (UA 28/16 Vietnam 2 februari)

Sedan februari 2014 sitter människorättsförsvararen Bùi Thi Minh Hang fängslad. Hon greps när hon i en grupp på 20 personer reste för att besöka människorättsförsvararen Nguyen Bac Truyen som hade attackerats. Gruppen stoppades av trafikpolis och attackerades sedan av en större grupp män och misshandlades. Hon dömdes till tre års fängelse för att ha hindrat trafiken.

Bùi Thi Minh Hang är en välkänd aktivist som har engagerat sig i fredliga protester mot de kinesiska anspråken på områden i Sydkinesiska sjön. Hennes hälsa i fängelset har allvarligt försämrats och hon förvägras vård.

Skriv till:
Minister of Foreign Affairs
Pham Binh Minh
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Fax: + 844 3823 1872
E-post: [email protected]

Dear Minister,
It is my sincere hope that you will carefully consider my concerns in the following case. I am writing to demand that the human rights defender Bùi Thi Minh Hang be released immediately and unconditionally, as she is a prisoner of conscience detained solely for her peaceful activities defending human rights.
Furthermore, I urge that while still detained, she should be immediately provided with appropriate medical care, and treated in accordance with the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders, including access to family and doctors.
Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Det är mitt uppriktiga hopp att ni allvarligt ska överväga min oro i följande fall. Jag skriver för att begära att människorättsförsvararen Bùi Thi Minh Hang villkorslöst och omedelbart ska friges då hon är en samvetsfånge som fängslats enbart för sina fredliga aktiviteter för att försvara mänskliga rättigheter.
Jag vill vidare be er, att hon, så länge hon är fängslad, ska få medicinsk vård och behandlas i enligt med FN:s regler för fängslade, däribland att hon får träffa familj och läkare.
Högaktningsfullt,


Fatta Pennan | 2016-02-29
Även publicerade i AmnestyPress #1/2016