Pakistan: Dömd till döden för hädelse

Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014

Mohammad Ashgar, brittisk medborgare som lider av psykisk sjukdom, dömdes år 2010 till döden för brott mot de lagar mot blasfemi som finns i Pakistan. Mohammad Ashgar fick en stroke år 2000 och lider av psykiska sjukdomar. Han uppges ha skrivit brev där han påstår sig vara profeten. Hans dödsdom är nu överklagad till en högre rättslig instans i Lahore.

Den 25 november greps Masud Ahmad, 72-årig homeopat, i sitt apotek i Lahore. Två personer som utgav sig för att vara patienter smygfilmade Masud Ahmad med mobiltelefon när han lurades att läsa en vers ur Koranen. Masud Ahmad, som har brittiskt medborgarskap, tillhör den religiösa gruppen Ahmaddiya som sedan 1974 inte erkänns som muslimer i Pakistan. Filmen överlämnades till polisen. Masud Ahmad är nu fri mot borgen. Pakistan har hårda lagar mot hädelse och dödsstraff kan utdömas även om ingen hittills har avrättats. Däremot har det hänt att hädelseanklagade personer har mördats.

Skriv till
Minister for Interior
Chaudhry Nisar Ali Khan
Room 404, 4th Floor, R Block
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Fax: +92 51 920 2624

Dear Minister Khan:
Having read that Mohammad Asghar, a British man suffering from mental illness, has been sentenced to death under Pakistan’s blasphemy laws, and another British man charged with blasphemy, Masud Ahmad, has been granted bail but is still at risk of attack from extremists, I call on you to drop the blasphemy charges immediately and unconditionally. Moreover, I seek guarantees for the safety of the two men and their families, as several individuals have been attacked and even killed following charges of blasphemy.
As the current blasphemy laws violate the right to freedom of thought, conscience and religion, are used maliciously to settle personal disputes and target Muslims and religious minorities alike, I urge that these laws be amended or abolished.
Lastly, I call on you to respect international law and standards on the use of the death penalty, including the prohibition on the execution of persons with mental illness, and to commute all death sentences.
Respectfully yours,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 21 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska
Jag har hört talas om att Mohammad Asghar, en brittisk man som lider av psykisk sjukdom, har dömts till döden enligt Pakistans blasfemilagar och att en annan brittisk man åtalad för blasfemi, Masud Ahmad, är fri mot borgen men riskerar att utsättas för attacker från extremister. Jag uppmanar er att dra tillbaka hädelseåtalen snarast. Jag ber er också att se till att männen och deras familjer får skydd då åtskilliga individer som har anklagats för blasfemi har attackerats och till med dödats. Den nuvarande blasfemilagen kränker åsiktsfriheten, samvetsfriheten och religionsfriheten och har till och med använts i personliga dispyter. Den drabbar både muslimer och religiösa minoriteter och jag begär att dessa lagar förändras eller avskaffas.
Till sist vill jag be er att respektera internationell rätt och standard när det gäller användande av dödsstraff. Det är inte tillåtet att utdöma dödsstraff mot personer med mental sjukdom. Jag ber er att omvandla alla dödsdomar.
Högaktningsfullt

Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014